Kết quả tìm kiếm cho "Vụ 9 người bỏ trốn ở Hàn Quốc: Bộ trưởng KH-ĐT khẳng định làm chặt chẽ nhưng bị lợi dụng"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Vụ 9 người bỏ trốn ở Hàn Quốc: Bộ trưởng KH-ĐT khẳng định làm chặt chẽ nhưng bị lợi dụng

Vụ 9 người bỏ trốn ở Hàn Quốc: Bộ trưởng KH-ĐT khẳng định làm chặt chẽ nhưng bị lợi dụng 

Cập Nhật 26-09-2019

Về vụ 9 người đi cùng chuyên cơ bỏ trốn ở Hàn Quốc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng khẳng định: "Bộ đã làm rất chặt chẽ và hết trách nhiệm. .................

Tag: Vụ 9 người bỏ trốn ở Hàn Quốc: Bộ trưởng KH-ĐT khẳng định làm chặt chẽ nhưng bị lợi dụng