Kết quả tìm kiếm cho "Việt Nam phản đối tàu Trung Quốc vi phạm vùng đặc quyền kinh tế ở Biển Đông"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Việt Nam phản đối tàu Trung Quốc vi phạm vùng đặc quyền kinh tế ở Biển Đông

Việt Nam phản đối tàu Trung Quốc vi phạm vùng đặc quyền kinh tế ở Biển Đông 

Cập Nhật 22-07-2019

Việt Nam đã tiếp xúc nhiều lần với phía Trung Quốc ở các kênh khác nhau, trao công hàm phản đối, kiên quyết yêu cầu chấm dứt ngay các hành vi vi phạm, rút toàn bộ tàu ra khỏi vùng biển Việt Nam.

Tag: Việt Nam phản đối tàu Trung Quốc vi phạm vùng đặc quyền kinh tế ở Biển Đông