Kết quả tìm kiếm cho "Xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn là  đền ơn đáp nghĩa thế hệ đi trước

Xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn là đền ơn đáp nghĩa thế hệ đi trước 

Cập Nhật 23-12-2019

Xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, như vậy là đền ơn đáp nghĩa với thế hệ đi trước là những lời căn dặn của Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tới thế hệ trẻ tỉnh Bình Dương...

Tag: Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn