Kết quả tìm kiếm cho "Xử lý nghiêm hiệu trưởng để xảy ra sai phạm trong thu-chi đầu năm học"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Xử lý nghiêm hiệu trưởng để xảy ra sai phạm trong thu-chi đầu năm học

Xử lý nghiêm hiệu trưởng để xảy ra sai phạm trong thu-chi đầu năm học 

Cập Nhật 19-08-2019

Bộ GD-ĐT yêu cầu các Sở GD-ĐT tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra sai phạm trong thu-chi đầu năm học.

Tag: Xử lý nghiêm hiệu trưởng để xảy ra sai phạm trong thu-chi đầu năm học