Kết quả tìm kiếm cho "Yêu cầu 3 trường đại học tự chủ bỏ cơ quan chủ quản"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Yêu cầu 3 trường đại học tự chủ 'bỏ' cơ quan chủ quản

Yêu cầu 3 trường đại học tự chủ 'bỏ' cơ quan chủ quản 

Cập Nhật 04-06-2018

Bộ Giáo dục và đào tạo yêu cầu ba trường đại học trực thuộc bộ này xây dựng đề án không trực thuộc cơ quan chủ quản trình bộ để báo cáo Chính phủ phê duyệt.

Tag: Yêu cầu 3 trường đại học tự chủ 'bỏ' cơ quan chủ quản