Kết quả tìm kiếm cho "bắt đầu có hiệu lực thi hành"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6 

Cập Nhật 04-06-2018

Chủ đầu tư phải trả phí dỡ nhà sai phép; cán bộ không được sách nhiễu dân khi làm thủ tục hành chính... là quy định được thực thi từ tháng 6.

Tag: Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6

Từ ngày 01/01/2018, nhiều Nghị định bắt đầu có hiệu lực thi hành

Từ ngày 01/01/2018, nhiều Nghị định bắt đầu có hiệu lực thi hành 

Cập Nhật 29-12-2017

Nghị định 126/2017/NĐ-CP hướng dẫn xử lý tài sản thừa hoặc thiếu so với giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa đối với doanh nghiệp không còn vốn Nhà nước sau khi cổ phần hóa như sau:

Tag: nhiều Nghị định, bắt đầu có hiệu lực thi hành