Kết quả tìm kiếm cho "bổ sung một số điều của Luật Công đoàn."

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2

Nhiều thông tin khoản kết dư 29.000 tỉ của Tổng LĐLĐVN chưa chính xác

Nhiều thông tin khoản kết dư 29.000 tỉ của Tổng LĐLĐVN chưa chính xác 

Cập Nhật 14-10-2020

Đây là ý kiến của ông Bùi Sĩ Lợi – Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội – tại Hội thảo Tham vấn ý kiến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn ...

Tag: Nhiều thông tin khoản kết dư 29.000 tỉ của Tổng LĐLĐVN chưa chính xác

Hoàn thiện cơ chế tài chính công đoàn trong bối cảnh mới

Hoàn thiện cơ chế tài chính công đoàn trong bối cảnh mới  

Cập Nhật 18-08-2020

Hoàn thiện cơ chế tài chính công đoàn trong bối cảnh mới là một trong những nội dung cơ bản của Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn.

Tag: Hoàn thiện cơ chế tài chính công đoàn, Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn.