Kết quả tìm kiếm cho "các khoản thu nhập ngoài lương"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Bãi bỏ các khoản thu nhập ngoài lương của công chức

Bãi bỏ các khoản thu nhập ngoài lương của công chức 

Cập Nhật 14-05-2018

Các cơ quan, đơn vị công lập sẽ được khoán quỹ lương, những khoản thu nhập ngoài lương bị xoá bỏ, theo đề án vừa được Trung ương thông qua.

Tag: Bãi bỏ, các khoản thu nhập ngoài lương, công chức