Kết quả tìm kiếm cho "cán bộ lớn tuổi nghỉ hưu sớm"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Làm không khéo sẽ mất người tài

Làm không khéo sẽ mất người tài 

Cập Nhật 04-07-2018

“Chính sách hỗ trợ cán bộ hấp dẫn có thể khuyến khích những người có năng lực sẵn sàng ra khỏi Nhà nước sớm hơn tuổi nghỉ hưu, như thế họ vừa có cơ hội nhận chế độ, vừa có cơ hội ra khu vực ngoài Nhà nước để làm”...

Tag: cán bộ lớn tuổi nghỉ hưu sớm, không khéo sẽ mất người tài