Kết quả tìm kiếm cho "chính sách tiền lương"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 15

Quy định mới về tiền lương, BHYT có hiệu lực: Vạn người hưởng lợi

Quy định mới về tiền lương, BHYT có hiệu lực: Vạn người hưởng lợi 

Cập Nhật 01-12-2018

Từ tháng 12/2018, nhiều chính sách mới liên quan tới tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm y tế… ảnh hưởng tới nhiều công chức, giáo viên, người dân sẽ có hiệu lực.

Tag: Tiền lương mới, bảo hiểm, lao dộng nữ

Ba chính sách tiền lương thay đổi từ 01/7/2018

Ba chính sách tiền lương thay đổi từ 01/7/2018 

Cập Nhật 28-06-2018

Ngày 15/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (CB, CC).

Tag: Ba chính sách tiền lương thay đổi từ 01/7/2018

Một số thay đổi lớn về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội

Một số thay đổi lớn về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội 

Cập Nhật 06-06-2018

Vừa qua, BCH Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết 27-NQ/TW và Nghị quyết 28-NQ/TW về việc cải cách chính sách tiền lương và chính sách BHXH. .

Tag: Một số thay đổi, chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội

Tiền lương phải đảm bảo cuộc sống cho người hưởng lương

Tiền lương phải đảm bảo cuộc sống cho người hưởng lương 

Cập Nhật 14-05-2018

Kế thúc ngày làm việc thứ 6, trước khi bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 7 (khóa XII), Hội nghị nhất trí ban hành Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương.

Tag: Tiền lương, đảm bảo cuộc sống, người hưởng lương

Đã đến lúc phải cải cách một cách cơ bản chính sách tiền lương

Đã đến lúc phải cải cách một cách cơ bản chính sách tiền lương 

Cập Nhật 08-05-2018

Bảo đảm cho cải cách tiền lương lần này thực sự tạo được sự đột phá trong chế độ phân phối, tạo động lực cho người lao động và nền kinh tế nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Tag: Đã đến lúc phải cải cách một cách cơ bản chính sách tiền lương

Đề xuất chính sách tiền lương mới

Đề xuất chính sách tiền lương mới 

Cập Nhật 05-05-2018

Kế thừa việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về cải cách chính sách tiền lương, dự thảo Đề án trình Trung ương sắp tới đề xuất hướng trả lương theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo để phù hợp với luật cán bộ công chức và viên chức.

Tag: Đề xuất chính sách tiền lương mới

Tìm cách thức và cơ chế tiền lương cho Việt Nam

Tìm cách thức và cơ chế tiền lương cho Việt Nam 

Cập Nhật 14-12-2017

Nhiều chuyên gia kinh tế, lao động-công đoàn hay đại diện hiệp hội doanh nghiệp đều cho rằng Đảng, Nhà nước cần nhanh chóng chuẩn bị cho việc cải cách chính sách tiền lương

Tag: Tìm cách thức, , cơ chế tiền lương, Việt Nam

Bộ Quốc phòng nghiên cứu trả lương theo vị trí, chức vụ

Bộ Quốc phòng nghiên cứu trả lương theo vị trí, chức vụ 

Cập Nhật 26-11-2017

Sáng 25/11, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công

Tag: Bộ Quốc phòng, nghiên cứu trả lương theo vị trí

Cần sớm xây dựng Luật Tiền lương tối thiểu

Cần sớm xây dựng Luật Tiền lương tối thiểu 

Cập Nhật 07-11-2017

Trong buổi làm việc với Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, Bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công với cách mạng

Tag: Bảo hiểm xã hội và ưu đãi

Lương giáo viên chưa khuyến khích tính cống hiến 

Cập Nhật 03-11-2017

Bộ GD&ĐT vừa có báo cáo về thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công với cách mạng trong ngành giáo dục gửi Bộ LĐ-TB&XH và Bộ Nội vụ.

Tag: Lương giáo viên