Kết quả tìm kiếm cho "khắc phục hậu quả của đại dịch COVID-19 đối với người lao động và doanh nghiệp ngành dệt may; da"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Khuyến nghị hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp dệt may, da giày túi xách bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Khuyến nghị hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp dệt may, da giày túi xách bị ảnh hưởng bởi COVID-19 

Cập Nhật 24-06-2020

Một bản tuyên bố chung vừa được ký kết với nhiều khuyến nghị nhằm khắc phục hậu quả của đại dịch COVID-19 đối với người lao động và doanh nghiệp ngành dệt may; da, giày, túi xách tại Việt Nam.

Tag: Một bản tuyên bố chung, khắc phục hậu quả của đại dịch COVID-19 đối với người lao động và doanh nghiệp ngành dệt may; da, giày, túi xách.