Kết quả tìm kiếm cho "phát triển nguồn nhân lực"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 3

Một số trăn trở về vấn đề đào tạo, phát triển nguồn nhân lực

Một số trăn trở về vấn đề đào tạo, phát triển nguồn nhân lực 

Cập Nhật 19-04-2019

Theo tác giả Vân Anh, vốn, công nghệ ngày nay dù vẫn rất quan trọng nhưng vấn đề nhân lực là quan trọng hơn. Nhân lực giỏi sẽ là giải pháp mấu chốt để phát triển.

Tag: Một số trăn trở về vấn đề đào tạo, phát triển nguồn nhân lực

Sân chơi dành cho công nhân lao động còn thiếu

Sân chơi dành cho công nhân lao động còn thiếu 

Cập Nhật 30-10-2017

Bình Dương là tỉnh có nền kinh tế phát triển năng động, cùng với nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước, thì nguồn nhân lực, nhất là lao động phổ thông đã đóng góp không nhỏ cho sự phát triển của tỉnh.

Tag: Sân chơi dành cho công nhân lao động

Tập trung nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc 

Cập Nhật 20-04-2015

Trong những năm qua, Bình Dương đã thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách đặc thù của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS). Trong đó, tập trung huy động mọi nguồn lực hỗ trợ vay vốn, hỗ trợ kiến thức sản xuất, chăn nuôi, làm mới và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo. Với những chính sách đúng đắn của tỉnh đã góp phần làm cho đời sống ĐBDTTS thêm khởi sắc. Trong thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến về phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện chính sách dân tộc. Đặc biệt chú trọng các mô hình phát huy nội lực, giảm nghèo vươn lên làm giàu, khắc phục tư tưởng tự ti, ỷ lại trong bộ phận này. Đó là khẳng định của ông Trần Văn Nam, Chủ tịch UBND tỉnh BD tại buổi tiếp và làm việc với Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Giàng Seo Phử về tình hình công tác dân tộc ở địa phương.