Kết quả tìm kiếm cho "tàu Hải Dương 8"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 4

Thế giới lên tiếng việc Tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc quay lại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam

Thế giới lên tiếng việc Tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc quay lại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam  

Cập Nhật 15-04-2020

một con tàu khảo sát mang tên Hải Dương Địa chất 8 của Trung Quốc được nhìn thấy cách bờ biển Việt Nam khoảng 158 km

Tag: Trung quốc, tàu Hải Dương Địa chất 8 (Haiyang Dizhi 8), vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) Việt Nam

Nhóm tàu Hải Dương Trung quốc đã rút  khỏi vùng biển Việt Nam

Nhóm tàu Hải Dương Trung quốc đã rút khỏi vùng biển Việt Nam  

Cập Nhật 26-10-2019

Nhóm tàu Trung Quốc rút khỏi vùng biển Tư Chính, quan điểm nhất quán của Việt Nam “Không bao giờ nhân nhượng về độc lập chủ quyền”.

Tag: tàu Hải Dương 8, rút khỏi vùng biển Tư Chính.

Việt Nam nói về bước tiếp theo giải quyết vụ tàu Hải Dương 8 ở Biển Đông

Việt Nam nói về bước tiếp theo giải quyết vụ tàu Hải Dương 8 ở Biển Đông 

Cập Nhật 26-07-2019

Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng cùng các nước và cộng đồng quốc tế nỗ lực đóng góp vào mục tiêu vì hòa bình, ổn định hợp tác và phát triển của tất cả các quốc gia ... và thế giới,...

Tag: Việt Nam nói về bước tiếp theo giải quyết vụ tàu Hải Dương 8 ở Biển Đông

Tàu Hải Dương Địa Chất 8 của Trung Quốc phải rút khỏi thềm lục địa Việt Nam

Tàu Hải Dương Địa Chất 8 của Trung Quốc phải rút khỏi thềm lục địa Việt Nam 

Cập Nhật 24-07-2019

Hành động tàu Hải Dương Địa Chất 8 của Trung quốc đang xâm phạm khu vực Bãi Cạn Tư Chính (Nhà giàn DK1) thuộc Thềm lục điạ Việt Nam...

Tag: Tàu Hải Dương Địa Chất 8 của Trung Quốc phải rút khỏi thềm lục địa Việt Nam