Kết quả tìm kiếm cho "tham gia BHYT"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 4

Hơn 80 triệu người tham gia BHYT được hưởng lợi từ 01/7/2018

Hơn 80 triệu người tham gia BHYT được hưởng lợi từ 01/7/2018 

Cập Nhật 06-06-2018

Theo quy định tại khoản d điều 4 Nghị định 105/2014/NĐ-CP quy định về Mức hưởng bảo hiểm y tế (BHYT) đối với các trường hợp quy định tại Khoản 1 và Khoản 7 Điều 22 sửa đổi, bổ sung của Luật Bảo hiểm y tế, theo đó, BHXH sẽ chi trả “100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở”.

Tag: Hơn 80 triệu người, tham gia BHYT, được hưởng lợi từ 01/7/2018

Ngành BHXH nỗ lực cải cách thủ tục hành chính 

Cập Nhật 30-07-2015

Ngành BHXH Việt Nam đang tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục hành chính (TTHC). Mục tiêu cao nhất là các TTHC giúp ngành chức năng quản lý hiệu quả, nhưng đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức cho người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT.

Thực hiện nghiêm Nghị quyết số 21 

Cập Nhật 19-06-2015

Nhằm bảo đảm an sinh xã hội bền vững, bảo đảm đời sống của NLĐ, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 21 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT) giai đoạn 2012 –2020. Thời gian qua, tỉnh Bình Dương đã phát triển mạnh mẽ chính sách BHXH- BHYT, số người tham gia BHXH- BHYT năm sau luôn cao hơn năm trước

Luật BHXH 2014: bảo đảm an sinh xã hội 

Cập Nhật 22-05-2015

Luật BHXH sửa đổi (Luật BHXH 2014) chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 hướng đến mục tiêu cao nhất là tính nhân văn, nhân đạo, bảo đảm an sinh xã hội (ASXH), công bằng XH. Luật BHXH 2014 là giải pháp phấn đấu đến năm 2020, VN có 50% lực lượng lao động tham gia BHXH, hơn 80% dân số tham gia BHYT theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị.