Kết quả tìm kiếm cho "tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Tổng Bí thư mong cử tri hết sức tỉnh táo, tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ

Tổng Bí thư mong cử tri hết sức tỉnh táo, tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ 

Cập Nhật 18-06-2018

“Không có mục đích nào khác, không ai dại dột, ngây thơ giao đất cho nước ngoài để người ta vào đây. Mong cử tri hết sức tỉnh táo, bình tĩnh, tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ”

Tag: Tổng Bí thư, Mong cử tri hết sức tỉnh táo, tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ