Kết quả tìm kiếm cho "tinh giản biên chế"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2

Áp lực biên chế và việc cải cách tiền lương

Áp lực biên chế và việc cải cách tiền lương 

Cập Nhật 10-12-2017

Câu chuyện tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy nhà nước ở các cấp không phải là vấn đề mới, nhưng với Nghị quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới,

Tag: Áp lực, biên chế, cải cách, tiền lương

Đề xuất bổ sung 4 trường hợp tinh giản biên chế

Đề xuất bổ sung 4 trường hợp tinh giản biên chế 

Cập Nhật 09-11-2017

Cán bộ, công chức, viên chức có phân loại đánh giá xếp vào mức không hoàn thành nhiệm vụ trong năm trước liền kề thuộc diện tinh giản biên chế.

Tag: tinh giản biên chế, 4 trường hợp