Kết quả tìm kiếm cho "triển khai Nghị quyết Trung ương 6"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

LĐLĐ tỉnh Bình Dương triển khai việc học tập Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng

LĐLĐ tỉnh Bình Dương triển khai việc học tập Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng 

Cập Nhật 08-01-2018

LĐLĐ tỉnh Bình Dương vừa tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng cho cán bộ công đoàn, các đơn vị trực thuộc.

Tag: LĐLĐ tỉnh Bình Dương, triển khai Nghị quyết Trung ương 6