Tin vui cho NLĐ được hưởng trợ cấp thất nghiệp

05/04/2015 - 04:22


NLĐ được ủy quyền nộp hồ sơ nhận TCTN theo Nghị định số 28/2015/NĐ-CP

Theo quy định, hồ sơ đề nghị hưởng TCTN gồm sổ bảo hiểm xã hội; đề nghị hưởng TCTN theo mẫu do Bộ trưởng Bộ LĐ- TB- XH quy định; bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây: Xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc hợp đồng làm việc (HĐLV): HĐLĐ hoặc HĐLV đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo HĐLĐ; Quyết định thôi việc; Quyết định sa thải; Quyết định kỷ luật buộc thôi việc; Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV.
Trường hợp NLĐ tham gia BHTN theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm thì giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng là bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng đó. Nghị định cũng quy định trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV, NLĐ chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng TCTN phải trực tiếp nộp một bộ hồ sơ đề nghị hưởng TCTT theo đúng quy định trên cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi NLĐ muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.
Đối với các trường hợp ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ thì ngày nộp hồ sơ đề nghị TCTN là ngày người được ủy quyền trực tiếp nộp hồ sơ hoặc ngày ghi trên dấu bưu điện đối với trường hợp gửi theo đường bưu điện.Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, xem xét, trình Giám đốc Sở LĐ-TB -XH quyết định về việc hưởng TCTN của NLĐ trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, trường hợp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN gửi theo đường bưu điện thì ngày nhận hồ sơ được tính là ngày chuyển đến ghi trên dấu bưu điện.
Về việc chi trả TCTN, Nghị định quy định tổ chức BHXH thực hiện chi trả TCTN tháng đầu tiên của NLĐ trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định hưởng TCTN. Tổ chức BHXH thực hiện chi trả TCTN cho NLĐ từ tháng hưởng TCTN thứ hai trở đi trong thời hạn 5 ngày làm việc, tính từ thời điểm ngày thứ 7 của tháng hưởng TCTN đó nếu không nhận được quyết định tạm dừng hoặc chấm dứt hưởng TCTN đối với LĐ. Trường hợp thời điểm ngày thứ 7 nêu trên là ngày nghỉ thì thời hạn chi trả TCTN được tính từ ngày làm việc tiếp theo.
Nghị định cũng quy định rõ, sau thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày ghi trong phiếu hẹn trả kết quả, nếu NLĐ không đến nhận quyết định về việc hưởng TCTN thì được coi là không có nhu cầu hưởng TCTN trừ một số trường hợp theo quy định. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày NLĐ không đến nhận quyết định về việc hưởng TCTN theo quy định thì trung tâm dịch vụ việc làm trình Giám đốc Sở LĐ-TB- XH quyết định về việc hủy quyết định hưởng TCTN của NLĐ.
Nghị định cũng quy định rõ, sau thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày ghi trong phiếu hẹn trả kết quả, nếu NLĐ không đến nhận quyết định về việc hưởng TCTN thì được coi là không có nhu cầu hưởng TCTN trừ một số trường hợp theo quy định. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày NLĐ không đến nhận quyết định về việc hưởng TCTN theo quy định thì...

T. Thảo

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN