Tỉnh Bình Dương kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Phú Giáo 

08/10/2020 - 18:08

(LĐBD) - Ngày 8-10, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh Bình Dương do ông Lý Văn Đẹp, PGĐ Sở nội vụ tỉnh Bình Dương làm trưởng đoàn đã về kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Phú Giáo năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020. Ông Đoàn Văn Đồng, Chủ tịch UBND huyện tiếp và làm việc với Đoàn.

Trong năm 2019, cấp huyện đã thực hiện công khai 276 thủ tục hành chính, thuộc 45 lĩnh vực; ở cấp xã đã thực hiện công khai 128 thủ tục hành chính, thuộc 35 lĩnh vực. 6 tháng đầu năm 2020, ở cấp huyện đã thực hiện công khai 279 thủ tục và cấp xã 123 thủ tục hành chính. Đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung 9 thủ tục hành chính, chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai. Thực hiện công khai thủ tục hành chính, các mẫu đơn, mẫu tờ khai, phí, lệ phí, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và lịch tiếp dân theo quy định tại trụ sở. Tiếp tục thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông với 100% xã – thị trấn. Thành lập mới Trung tâm dịch vụ nông nghiệp trên cơ sở sáp nhập Trạm bảo vệ thực vật và Trạm khuyến nông; Trung tâm văn hóa – thể thao và Truyền thanh trên cơ sở sáp nhập Trung tâm văn hóa - thể thao và Đài truyền thanh.

Năm 2019 và 6 tháng đầu năm bộ phận một cửa huyện tiếp nhận và xử lý 52.761 hồ sơ các loại; trong đó đã giải quyết được 51.722 hồ sơ, đạt tỷ lệ 98%; có 51.355 hồ sơ trả đúng hẹn, chiếm tỷ lệ 99,29%; số hồ sơ trễ hẹn 367, chiếm tỷ lệ 0,71%. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2020, không có hồ sơ trễ hẹn. Còn 1.039 hồ sơ đang trong hạn giải quyết. Đã thực hiện 367 thư xin lỗi gửi tới người dân. Bên cạnh đó đã tiếp nhận và giải quyết qua dịch vụ Bưu chính công ích được 2.838 hồ sơ. Bộ phận một cửa cấp xã tiếp nhận 116.749 hồ sơ; trong đó đã giải quyết trước và đúng hạn 116.723 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,97%; còn 26 hồ sơ đang trong hạn giải quyết. Thực hiện 1.666 thư chúc mừng, 353 thư chia buồn và 5 thư cảm ơn.

Phát biểu kết luận kiểm tra, ông Lý Văn Đẹp, đánh giá cao những kết quả huỵện đã đạt được, và đề nghị bộ phận một cửa UBND huyện cần làm tốt công tác tham mưu trong xây dựng, bố trí hoạt động các thủ tục liên thông hiệu quả. Đối với việc thực hiện chữ kí số UBND huyện phải triển khai thực hiện theo quy định. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính hướng đến việc phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

HẢI SÂM

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN