Tỉnh Bình Dương tuyên dương gần 600 “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”

31/07/2017 - 08:40
 
Ông Trần Văn Nam, Bí Thư Tỉnh ủy trao biểu trưng cho CNLĐ đạt danh hiệu
 “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”.

 

Tham dự Lễ tuyên dương có ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; ông Trần Văn Nam, Bí Thư Tỉnh ủy BD; ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh BD; ông Nguyễn Thanh Liêm, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh BD; ông Lê Hữu Phước Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; ông Đặng Minh Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể, doanh nghiệp, người lao động....
Toàn cảnh hội nghị

 

 Phong trào thi đua (PTTĐ) “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” được UBND tỉnh chỉ đạo, công đoàn các cấp phát động và các doanh nghiệp, công nhân lao động (CNLĐ) tích cực hưởng ứng đã tạo nên phong trào thi đua sôi nổi trong toàn tỉnh, được cụ thể hóa thành những phong trào, khẩu hiệu để CNLĐ dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện như: “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động- phòng chống cháy nổ”, “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, “Đảm bảo an toàn trong sản xuất”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, “Thi đua nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm”...
Trong năm qua, công nhân viên chức và người lao động trong toàn tỉnh đã có 5.621 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng với tổng giá trị làm lợi trên 1.500 tỷ đồng. Trong đó có 5 đề tài, sáng kiến được Tổng LĐLĐVN cấp Bằng lao động sáng tạo, 7 cá nhân tiêu biểu xuất sắc được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.
 
Ông Trần Trọng Lâm, Trưởng Ban Thi đua- Khen thưởng Sở Nội vụ tỉnh BD (trái),
và ô Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh BD (phải) trao biểu trưng cho CNLĐ đạt danh hiệu
“Lao động giỏi, lao động sáng tạo”.  

 

 Ông Đặng Minh Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những thành tích tiêu biểu, xuất sắc của các CNLĐ. Ông đề nghị các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt cho người lao động, tạo điều kiện để người lao động phát huy vai trò, tham gia tích cực vào các PTTĐ. Tổ chức công đoàn cần phát huy hơn nữa vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
Ông Đặng Minh Hưng kêu gọi CNLĐ tiếp tục cố gắng, phát huy khả năng, trí tuệ, tiếp cận những thành tựu khoa học công nghệ, tham gia khởi nghiệp; ra sức phấn đấu, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, làm lợi cho doanh nghiệp, làm giàu cho bản thân và góp phần xây dựng Bình Dương ngày càng văn minh, hiện đại, xây dựng thành phố thông minh.
Thanh Thảo
Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN