Tổ chức RespectVN: Tập huấn cho cán bộ quan hệ lao động

25/10/2016 - 04:54

 

Các học viên tham gia lớp tập huấn

Chương trình WE@work là chương trình Tổ chức RespectVN xây dựng và thực hiện đầu tiên tại Việt Nam từ năm 2014 đến nay với mục đích áp dụng cách tiếp cận mới để gắn kết giữa lợi ích người sử dụng lao động và người lao động tại nơi làm việc. Chương trình đưa các giải pháp để tăng cường tính cạnh tranh về hiệu suất làm việc của doanh nghiệp, đảm bảo việc làm và thu nhập của người lao động thông qua một hệ thống quản lý xung đột hợp nhất tại nơi làm việc.

Tất cả học viên tự nguyện và đạt tiêu chí sẽ được tiếp tục nâng cao trình độ cho vị trí cán bộ thực hành quan hệ lao động. Họ sẽ là đội ngũ chủ chốt sử dụng phương tiện phần mềm, sổ tay, mẫu phiếu của Chương trình để vận hành hệ thống quản lý xung đột hợp nhất của doanh nghiệp. Các học viên còn lại sẽ đóng vai trò hỗ trợ và hướng dẫn lao động và quản lý còn lại trong công ty về các công cụ và hệ thống WE@WORK.

Nguyễn Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN