Tôn vinh, khen thưởng 148 cá nhân tiêu biểu hiến máu tình nguyện

26/06/2015 - 02:16

Thực hiện công tác vận động người dân tham gia hiến máu tình nguyện, những năm qua Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện Phú Giáo đã tổ chức tốt công tác hiến máu nhân đạo với hàng trăm ngàn lượt người tham gia và đã thu về được hàng ngàn đơn vị máu phục vụ công tác cứu chữa người bệnh. Đến nay, toàn huyện đã thành lập được 12 BCĐ hiến máu tình nguyện gồm 11 xã, thị trấn và 1 BCĐ huyện; thành lập được 37 CLB hiến máu tình nguyện với 670 thành viên; 12 CLB hiến máu dự bị với 120 thành viên. Năm 2014, Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện đã phối hợp vận động, tổ chức và tiếp nhận được 6 đợt tiếp nhận máu và đã thu được 1.035/1.400 đơn vị máu, đạt 73,93% chỉ tiêu được giao.
Từ đầu năm 2015 đến nay, Ban vận động hiến máu tình nguyện huyện phối hợp với Trung tâm truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy – Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức được 4 đợt hiến máu tình nguyện và đã thu được 761 đơn vị máu/1.400 đơn vị máu, đạt 54,36% kế hoạch năm. Trong hoạt động tôn vinh người hiến máu tình nguyện, từ năm 2010 đến nay, Ban chỉ đạo huyện đã tổ chức 5 lần tôn vinh, khen thưởng, với 311 cá nhân tiêu biểu hiến máu tình nguyện đủ 3 lần. Ngoài ra còn có gần 800 cá nhân và gia đình có thành tích hiến máu từ 5 đến 40 lần được Ban chỉ đạo tỉnh tôn vinh.
Cũng trong Hội nghị tôn vinh này còn có 82 cá nhân và 25 gia đình hiến máu tình nguyện từ 5 đến 10 lần được Ban chỉ đạo tỉnh tôn vinh, khen thưởng. Ngoài ra, còn có 5 cá nhân và 3 gia đình có thành tích hiến máu từ 15 đến 30 lần cũng sẽ được BCĐ tỉnh tôn vinh và nhận bằng khen của UBND tỉnh.

H.Phương
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN