Tổng Công ty Tín Nghĩa sắp hoàn thành cổ phần hóa

24/07/2015 - 02:19


Ông Quách Văn Đức - Tổng Giám đốc TCT Tín  Nghĩa
trao học bổng cho TT nuoi day tre khuyet tat

Kinh doanh hiệu quả
Trong 6 tháng đầu năm 2015, Tổng công ty Tín Nghĩa đạt tổng doanh thu 4.885 tỷ đồng, đạt gần 57% kế hoạch năm. Trong đó, lợi nhuận trước thuế là 177 tỷ đồng, đạt hơn 272% kế hoạch; nộp ngân sách 112 tỷ đồng, đat 112% kế hoạch.
Năm 2014, Tổng Công ty Tín Nghĩa cũng đã kinh doanh hiệu quả, thu lợi nhuận cao với tổng doanh thu đạt 12.043 tỷ đồng, vượt kế hoạch 77% và tăng 19% so với năm 2013. Năm 2014 cũng là năm mà Tín Nghĩa đạt tổng lợi nhuận đến 246 tỷ đồng, gấp 9 lần kế hoạch năm, tăng 2,8 lần so với năm 2013. Công ty cũng đã nộp ngân sách nhà nước 173 tỷ đồng, vượt 73% kế hoạch.
Năm 2014, bốn ngành nghề chủ lực của Tín Nghĩa đều tăng trưởng tốt. Về đầu tư và kinh doanh hạ tầng KCN, thu hút đầu tư vào KCN dù kinh tế chung còn khó nhưng diện tích đất KCN cho thuê của Tín Nghĩa đã tăng 130% so với cùng kỳ. Các KCN do Tín Nghĩa trực tiếp quản lý hiện có gần 200 nhà đầu tư với tổng số vốn gần 5 tỷ USD. Trong năm 2014, Tổng Công ty đã thu hút được 24 nhà đầu tư vào KCN với tổng vốn đầu tư trên 250 triệu USD, dẫn đầu về số lượng thu hút đầu tư trong tỉnh Đồng Nai. Đặc biệt Tín Nghĩa đã thu hút được nhiều doanh nghiệp Nhật Bản thành lập Trung tâm doanh nghiệp Nhật Bản tại Nhơn Trạch. Về lĩnh vực kinh doanh xuất khẩu, Tín Nghĩa đã thu ngoại tệ đạt hơn 223 triệu USD, đạt 118% so kế hoạch, tăng 61% so với cùng kỳ. Riêng về xuất khẩu cà phê, đã 18 năm nay Tín Nghĩa luôn là một trong những doanh nghiệp xuất khẩu cà phê hàng đầu Việt Nam. Riêng năm 2014, Tín Nghĩa là doanh nghiệp xuất khầu cà phê lớn thứ 2 của cả nước (xuất khẩu hơn 100.000 tấn cà phê). 6 tháng đầu năm 2015 cũng đã xuất khẩu được 35.000 tấn cà phê trong kế hoạch xuất khẩu cả năm khoảng 112.000 tấn cà phê. Về kinh doanh xăng dầu, Tín Nghĩa, bán ra 194 triệu lít, tăng so với năm trước 15%; doanh thu hơn 3.957 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch. Lĩnh vực logistics là một trong 4 lĩnh vực trọng tâm cũa Tín Nghĩa. Năm 2014, doanh thu hoạt động logistics của Tín Nghĩa thực hiện hơn 93 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm và đạt lợi nhuận trước thuế 18 tỷ đồng.
Sắp hoàn thành việc cổ phần hóa
Dù kinh doanh có lãi nhưng nhiệm vụ trọng tâm của Tổng Công ty Tín Nghĩa là tái cơ cấu, sắp xếp lại doanh nghiệp phù hợp nhiệm vụ thời kỳ mới. Ông Quách Văn Đức - Tổng giám đốc Tổng công ty Tín Nghĩa thông tin tại buổi họp báo mới đây: Tín Nghĩa đã từng bước thoái vốn, tạm ngưng đầu tư những lĩnh vực ngoài ngành, chưa trọng tâm, tái cơ cấu nhân sự để tập trung phát triển 4 lĩnh vực kinh doanh chủ lực gồm đầu tư và kinh doanh hạ tầng KCN; đầu tư và phát triển kinh doanh xăng dầu; đầu tư và phát triển dịch vụ Logistics; kinh doanh xuất khẩu cà phê.
Về vấn đề cổ phần hóa doanh nghiệp, ông Quách Văn Đức cho biết: Giai đoạn 2012 - 2014, Tín Nghĩa đã xác định 19 dự án không tiếp tục triển khai. Thoái vốn tại các công ty cổ phần đang nắm cổ phần chi phối như: Thoái vốn 100% tại Ngân hàng Đại Á; Công ty CP ICD Đồng Nai. Thoái 35% vốn tại Công ty CP xăng dầu Tín Nghĩa. Đối với tất cả các công ty có cổ phần chi phối còn lại sẽ giảm xuống còn 30 đến 51% vốn Nhà nước. Tình hình tài chính của Tín Nghĩa từng bước ổn định, nhiều khoản nợ dài hạn đã được trả. Hệ số nợ thực trả/vốn chủ sở hữu đã giảm xuống còn dưới 3 lần (trước đây là 4,5 lần). Hiện các công ty con của Tín Nghĩa đã cổ phần hóa xong.
Cuối tháng 7/2014, Tỉnh ủy Đồng Nai đã có chủ trương cổ phần hoá công ty mẹ Tổng Công ty Tín Nghĩa. Thời điểm chốt số liệu để xác định giá trị doanh nghiệp là ngày 31/12/2014. Tính đến nay, các công việc chủ yếu đã cơ bản hoàn thành. Tổng Công ty đã hoàn thành kiểm kê, đối chiếu công nợ, xử lý các khoản nợ dây dưa, khó đòi, thanh lý tài sản không cần dùng. Công ty Kiểm toán độc lập nước ngoài Grant Thorton cũng đã hoàn thành công tác định giá doanh nghiệp. UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã phê duyệt phương án sử dụng đất sau cổ phần hoá của Tổng Công ty. Ngành thuế cũng đã thực hiện xong công tác quyết toán thuế trước khi cổ phần hoá… Dự kiến khoảng tháng 10/2015, Tín Nghĩa sẽ hoàn tất việc chuyển thành công ty cổ phần.
Là doanh nghiệp kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp, kinh doanh phải có lãi nhưng Tín Nghĩa còn mang trách nhiệm là một doanh nghiệp nhà nước, phải thực hiện các nhiệm vụ kinh tế mà Nhà nước giao phó, trong đó có những nhiệm vụ ít hoặc không có lãi. Tổng Công ty Tín Nghĩa còn có trách nhiệm ổn định an sinh xã hội, thực hiện những nhiệm vụ phục vụ cho mục tiêu phát triển ổn định và bền vững của địa bàn tỉnh Đồng Nai, liên quan đến kinh tế chung của cả nước. Đó là một nhiệm vụ không hề đơn giản.

Tấn Mân- Khắc Dũng

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN