Tổng kết hoạt động Công đoàn ngành Dệt may năm 2014: Tổng kết 5 năm phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà

18/03/2015 - 02:59


Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bùi Thanh Nhân trao Cờ thi đua của LĐLĐ tỉnh cho tập thể xuất sắc
 

Trong năm 2014, CĐ ngành Dệt may tỉnh Bình Dương đã đẩy mạnh chương trình “Đổi mới, nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả Thỏa ước lao động tập thể”. Cụ thể, các cấp CĐ ngành Dệt may đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, có 75/83 CĐCS đã tổ chức ký kết TƯLĐTT tại doanh nghiệp (đạt tỷ lệ 90,36%). Ngoài ra, nhiều đơn vị đã tổ chức thương lượng điều chỉnh, thay đổi nhiều nội dung TƯLĐTT của doanh nghiệp có nhiều điều khoản có lợi hơn cho NLĐ. Nhiều CĐCS đã xây dựng quy chế đối thoại 3 tháng/lần hoặc tổ chức đối thoại khi có vấn đề phát sinh cần trao đổi, do đó đã tạo được sự đồng thuận giữa DN và NLĐ.
Các cấp CĐ ngành Dệt may cũng đã phát triển mới được 3.348 đoàn viên, thành lập mới 5 CĐCS (vượt kế hoạch được giao); nâng tổng số CĐCS trực thuộc là 83 CĐCS, với 36.071 ĐVCĐ/44.901 CNVCLĐ.
Đến dự và phát biểu tại hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn ngành Dệt may tỉnh Bình Dương năm 2014, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương Bùi Thanh Nhân biểu dương những thành tích đạt được trong năm 2014 của các cấp CĐ ngành Dệt may tỉnh BD với nhiều hoạt động có lợi hơn cho NLĐ, nhất là việc thực hiện tốt TƯLĐTT ngành. Đồng thời chỉ đạo trong năm 2015, Công đoàn ngành Dệt May phải đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện tốt các chỉ tiêu của Công đoàn Dệt May Việt Nam, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; thực hiện tốt nghị quyết và 4 chương trình lớn của Đại hội XI Công đoàn Việt Nam đã đề ra…
Dịp này, thay mặt LĐLĐ tỉnh Bình Dương, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bùi Thanh Nhân đã tặng Cờ thi đua năm 2014 của LĐLĐ tỉnh cho 1 tập thể; tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 22 cá nhân xuất sắc. Công đoàn ngành Dệt may tỉnh Bình Dương cũng tặng giấy khen cho 20 tập thể và 325 cá nhân vì đã có thành tích xuất trong phong trào thi đua và hoạt động công đoàn năm 2014.

TH

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN