Tổng kết hoạt động Công đoàn và 5 năm phong trào “Giỏi việc nước- đảm việc nhà”

18/03/2015 - 04:03

 


Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương
Trương Thị Bích Hạnh tặng Bằng khen
cho các tập thể và cá nhân

 

Công đoàn ngành Y tế Bình Dương hiện quản lý 32 CĐCS, với trên 5.000 CNVCLĐ, trong đó, hơn 3.500 là nữ (đạt tỷ lệ 68%). Thực hiện sự chỉ đạo của công đoàn cấp trên, Công đoàn ngành Y tế đã triển khai và phát động phong trào thi đua “Giỏi việc nước- đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện quy chế dân chủ, quy tắc ứng xử của ngành”, cùng các phong trào thi đua yêu nước khác phù hợp với tình hình của từng đơn vị đến nữ CNVCLĐ toàn ngành. Kết quả, có gần 2.000 chị đạt danh hiệu “Giỏi việc nước- đảm việc nhà” giai đoạn 2010- 2014, trong đó, có gần 1.700 chị đạt 5 năm liên tục. Dịp này, LĐLĐ tỉnh Bình Dương tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 6 cá nhân, Công đoàn ngành tặng giấy khen cho 12 tập thể và 68 cá nhân.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh BD Trương Thị Bích Hạnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành Y tế trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước- đảm việc nhà” giai đoạn 2010- 2014. Đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới công đoàn ngành Y tế cần cụ thể hóa các mục tiêu, nội dung, quy chuẩn phù hợp với ngành của mình; cần nhân rộng các điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua; phát hiện và bồi dưỡng nữ quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét và kết nạp…

Nguyễn Thảo
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN