Tổng LĐLĐVN: Đề nghị VCCI ngừng bình chọn quy định về phí công đoàn

02/06/2016 - 02:25

 

DN đóng kinh phí CĐ là có lợi cho NLĐ và DN

Theo CV- 50/ĐĐTLĐ, thực hiện chỉ đạo của Đảng (Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa X), Tổng LĐLĐVN được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng Đề án sửa đổi, bổ sung Luật CĐ, đã được Quốc hội khóa XIII biểu quyết thông qua với 450/474 đại biểu tán thành (90,18%), có hiệu lực từ ngày 1.1.2013. Hiện nay VCCI đang tổ chức “Cuộc bình chọn các quy định pháp luật tốt nhất và tồi nhất”, trong đó có Luật CĐ. Lý do mà VCCI đưa ra không chính xác, hợp lý, hợp tình, thiếu hiểu biết tối thiểu về tổ chức CĐ; đoàn phí CĐ do đoàn viên CĐ đóng theo quy định của Điều lệ CĐ Việt Nam (khoản 1, Điều 26), chứ không phải do NLĐ đóng; DN đóng kinh phí bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho NLĐ (khoản 2, Điều 26), chứ không phải DN đóng tài chính cho CĐ; việc DN đóng kinh phí CĐ không ảnh hưởng gì đến tính độc lập của tổ chức CĐ; nếu không đóng kinh phí CĐ 2%, chưa chắc chủ sử dụng lao động (CSDLĐ) tăng lương cho NLĐ.

Thực tế cho thấy, có hàng nghìn DN, chủ yếu là các DN chưa có CĐ, trốn đóng BHXH cho NLĐ; chủ bỏ trốn, tiền lương và thu nhập của NLĐ chưa đảm bảo cuộc sống tối thiểu, quyền lợi của NLĐ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, dẫn đến đình công, ảnh hưởng không tốt đến an ninh chính trị, an toàn xã hội.

Đề nghị dừng ngay việc tổ chức bình chọn
 
Tại CV số 170/TLĐ, Tổng LĐLĐVN nêu: Do CĐ có vai trò vô cùng quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế và đời sống xã hội... nên Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều nghị quyết, chính sách, pháp luật bảo đảm các điều kiện cần thiết cho CĐ hoạt động như Luật CĐ năm 1957, Luật CĐ năm 1990, Nghị quyết số 20/NQ-BCHTW của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa X).Ngày 20/6/2012, Quốc hội đã thông qua Luật CĐ năm 2012. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 191/2013/NĐ-CP quy định chi tiết về tài chính CĐ... Tổng LĐLĐVN đã ban hành các quy định về phân cấp thu, phân phối, sử dụng và quản lý nguồn thu tài chính CĐ. Luật CĐ năm 1957, Luật CĐ năm 1990, Luật CĐ năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành đều có quy định về kinh phí CĐ, quy định này đã đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả, tạo điều kiện cho tổ chức CĐ chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong DN, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức CĐ theo quy định của Hiến pháp và thực hiện nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao.
 
Trên cơ sở đó, Tổng LĐ LĐVN không đồng tình với việc tổ chức cuộc bình chọn trên của VCCI: “Việc bình chọn này đã phủ nhận một quy định tốt cho NLĐ mà gần 55 năm qua Đảng, Nhà nước, Quốc hội đã quan tâm chăm lo cho NLĐ và tổ chức CĐ”. Tổng LĐLĐVN đề nghị VCCI dừng việc làm trên, nhất là trong khi Tổng LĐLĐVN đang xây dựng Đề án trình Ban Chấp hành T.Ư về hoạt động của CĐ Việt Nam khi Việt Nam phê chuẩn và thực thi Hiệp định TPP. 
 
Phạm Nguyễn (TH)
 
Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN