Tổng LĐLĐVN: Góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

03/11/2020 - 20:20

Chiều 2.11, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Ông Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn

Bà Trương Thị Mai – Uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

GS.TS Phùng Hữu Phú – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; ông Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Uỷ viên Ban chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng - đồng chủ trì.

Tham dự có nguyên lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – cho biết, trong mỗi kỳ Đại hội toàn quốc của Đảng, cán bộ, đảng viên, nhân dân, trong đó có đội ngũ công nhân viên chức lao động luôn đặt kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn.

Đáp ứng kỳ vọng đó, dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khoa học với nội dung toàn diện, sâu sắc và có nhiều điểm mới.

Ông Nguyễn Đình Khang cho biết, đi cùng với sự phát triển của đất nước, đội ngũ công nhân viên chức lao động tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ, đóng góp trực tiếp, quan trọng vào những thành tựu phát triển của đất nước.

“Giai đoạn 5 năm tới, đất nước sẽ hội nhập quốc tế sâu hơn, rộng hơn, phải thực hiện đầy đủ, hiệu quả các cam kết khi tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, trong đó có các tiêu chuẩn quốc tế về lao động.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là công nghệ số phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, tạo ra cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia, dân tộc sẽ tác động mạnh đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tác động sâu sắc đến việc làm, đời sống, an sinh xã hội của các tầng lớp nhân dân nhất là người lao động, đặt ra những vấn đề mới trong tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân, giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua chính đảng vô sản, giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa như tinh thần Nghị quyết 20 - NQ/TW ngày 28.1.2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X” - ông Nguyễn Đình Khang nhận định.

Ông Nguyễn Đình Khang khẳng định, là tổ chức đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, tổ chức giữ vai trò quan trọng trực tiếp trong chăm lo xây dựng giai cấp công nhân, hội nghị hôm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện tinh thần trách nhiệm của tổ chức Công đoàn mà trước hết là các Ủy viên Đoàn Chủ tịch đối với Đảng, với giai cấp công nhân, với người lao động và đất nước.

Ông Nguyễn Đình Khang đề nghị các đại biểu dành thời gian nghiên cứu, thảo luận, góp ý cụ thể vào nội dung các dự thảo văn kiện, nhất là những nội dung về giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn; tập trung làm rõ hơn những nhóm nội dung liên quan đến “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ mới” được trình bày trong các dự thảo Văn kiện với 3 chủ đề chính:

Tư duy xây dựng giai cấp công nhân 35 năm đổi mới vừa qua và xác định nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, phát triển giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ mới, tầm nhìn hai mươi - ba mươi năm tới; bổ sung, hoàn thiện chế độ chính sách bảo đảm việc làm, thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phúc lợi xã hội cho giai cấp công nhân; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đổi mới tổ chức và hoạt động của tổ chức công đoàn trong điều kiện hiện nay.

GS.TS Phùng Hữu Phú – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương- trình bày tham luận tại hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn.

GS.TS Phùng Hữu Phú – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương - trình bày tham luận tại hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn

Trước đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức 2 hội nghị cán bộ chủ chốt Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương và tương đương khu vực miền Nam và miền Bắc góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

BẢO HÂN – ĐÌNH HẢI

https://laodong.vn/cong-doan/tong-ldldvn-gop-y-du-thao-cac-van-kien-dai-hoi-dang-toan-quoc-lan-thu-xiii-850965.ldo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN