Tổng LĐLĐVN kiến nghị với Chính phủ nhiều vấn đề thiết thân với người lao động

29/10/2019 - 14:45

(LĐBD) - Cuối tháng 9 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì buổi làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN. Tại buổi làm việc, Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có nhiều kiến nghị, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tập trung xung quanh những vấn đề lợi ích thiết thân của người lao động (NLĐ).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ CNLĐ vùng KTTĐ phía Nam

 

Tổng LĐLĐVN nêu vấn đề hiện nay, xảy ra tình trạng doanh nghiệp giải thể, phá sản, chủ bỏ trốn có xu hướng tăng, dẫn đến việc nợ lương, nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, ảnh hưởng lớn đến quyền, lợi ích hợp pháp của NLĐ. Trong khi đó, theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng thì quyền ưu tiên của NLĐ không được đảm bảo. Tổng LĐLĐVN đề nghị Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Nghị quyết theo hướng ưu tiên giải quyết nợ lương, trợ cấp thôi việc, BHXH, BHYT đối với NLĐ, quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể, đảm bảo sự đồng bộ với Luật phá sản doanh nghiệp và Bộ luật lao động. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng đánh giá, xác định và sớm công bố “mức sống tối thiểu” của NLĐ và gia đình họ”, tạo cơ sở cho các bên tham gia Hội đồng tiền lương quốc gia thương lượng, đàm phán mức lương tối thiểu vùng hàng năm. Đề nghị Chính phủ tiếp tục cho triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2025”. Đề án “Xây dựng đời sống văn hoá công nhân tại các khu công nghiệp đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030”. Tổng LĐLĐ Việt Nam đang trình Ban Bí thư “Đề án quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức Công đoàn phục vụ tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” tại tờ trình số 869/TTr-TLĐ ngày 13/6/2019. Trước mắt, Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị Chính phủ cho phép Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp với Bộ Tài chính, Tổng Cục thống kê và các bộ, ngành liên quan kiểm kê toàn bộ cơ sở vật chất các đơn vị kinh tế, sự nghiệp của tổ chức Công đoàn để xây dựng chiến lược kinh doanh, hoạt động có hiệu quả. Trong quá trình nghiên cứu, sửa đổi Bộ luật Lao động 2012, Luật Công đoàn, Chính phủ cần đặc biệt quan tâm lắng nghe, tập hợp ý kiến từ đại diện người lao động trực tiếp để Bộ luật đảm bảo tính khoa học, chặt chẽ, khả thi và tạo sự đồng thuận xã hội trong quá trình thực thi luật. Để bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHYT, đặc biệt là đối tượng công nhân lao động phải đi làm vào giờ hành chính, Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh căn cứ vào điều kiện hiện có về nhân lực, cơ sở vật chất để phối hợp với ngành BHXH khám chữa bệnh vào ngày lễ, ngày nghỉ, ngoài giờ hành chính cho người bệnh có thẻ BHYT. Đề nghị Chính phủ chủ trì cuộc họp (do Tổng Liên đoàn tổ chức và chuẩn bị nội dung) với các Bộ, Ngành để giải quyết các vướng mắc khó khăn về cơ chế, chính sách trong quá trình triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng thiết chế của Công đoàn tại các KCN, KCX”. Đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành nghiên cứu hỗ trợ Tổng LĐLĐ Việt Nam từ 1.000 tỉ đồng đến 2.000 tỉ đồng để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình hạ tầng xã hội tại 50 thiết chế của Công đoàn. Ưu tiên bố trí vốn thuộc kế hoạch trung hạn 2021 – 2025.
Tại buổi làm việc, Thủ tướng nhìn nhận, đời sống của một bộ phận NLĐ vẫn còn khó khăn. Tình trạng trốn đóng BHXH, BHYT, nợ đọng, chiếm dụng tiền BHXH, BHYT ở các doanh nghiệp vẫn diễn ra ở một số địa phương. Việc xây dựng 50 thiết chế công đoàn còn gặp những vướng mắc về Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công. Vấn đề này chúng ta đã phát hiện và sẽ tiếp tục xử lý. Tổng LĐLĐVN cần tiếp tục tham gia hiệu quả tích cực hơn nữa công tác xây dựng thể chế, thực hiện phản biện xã hội, nhất là đối với các chính sách liên quan NLĐ và tổ chức công đoàn. Nghiên cứu kỹ việc sửa đổi Bộ luật Lao động, nhất là những nội dung quan trọng có tác động lớn đến xã hội như vấn đề tăng tuổi nghỉ hưu, tăng số ngày nghỉ... Phải quan tâm, lo những vấn đề thiết thực cụ thể với NLĐ như bữa ăn hằng ngày, an toàn thực phẩm, an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể và doanh nghiệp dịch vụ cung cấp suất ăn, chất lượng bữa ăn giữa ca của NLĐ..

Hoàng Chương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN