TP.Thuận An thực hiện phòng dịch trong việc cưới, việc tang

21/04/2020 - 07:53

(LĐBD) - Cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác phòng dịch theo Chỉ đạo của Chính phủ, TP Thuận An còn ban hành chỉ đạo về phòng chống dịch Covid-19 trong tổ chức việc cưới, việc tang.

kiểm tra thân nhiệt trước khi vào dự lễ đám cướI. ảnh minh họa

Ông Nguyễn Văn Đậu, PCT UBND phường Hưng Định cho biết, trên tinh thần chỉ đạo của Thành phố trong tổ chức việc cưới, việc tang, phường đã triển khai đến MTTQ và các tổ chức thành viên, tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân hưởng ứng thực hiện có hiệu quả. Mới đây, có 1 trường hợp xin làm đám hỏi tại khu phố Hưng Lộc, phường đã thành lập đoàn kết hợp với khu phố để vận động gia đình tạm hoãn tổ chức để chung tay phòng chống dịch Covid-19. Nhận thức được việc này, gia đình vui vẻ hợp tác và chấp hành.

Còn ông Nguyễn Văn Hoàng, PCT UBND phường Bình Hòa cho biết, thời gian qua, phường đã tuyên truyền tích cực về phòng dịch Covid-19. Phường còn truyên truyền thực hiện phòng chống Covid-19 trong việc cưới, việc tang. Đối với việc cưới, phường sẽ vận động tạm hoãn, thay đổi thời gian tổ chức phù hợp, tránh tụ tập đông người. Còn việc tang, phường vận động tổ chức gọn nhẹ, hạn chế thời gian…

Việc đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang để tích cực phòng chống dịch Covid-19 hiện nay là cần thiết. Đa phần người dân đồng tình và hưởng ứng. Bởi chuyện cưới hỏi không tổ chức hôm nay thì chọn thời điểm khác phù hợp. Còn việc tang cần gọn nhẹ, hạn chế kéo dài thời gian, hạn chế đến mức thấp nhất việc tập trung đông người. Đám tang cần thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế; thực hiện khai báo với cơ quan y tế, chính quyền địa phương đối với khách đến viếng đám tang...

Ông Trần Văn Mười, Trưởng Phòng Văn hóa thông tin, phó Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình TP Thuận An cho biết: Người dân TP Thuận An có ý thức rất cao, dời hoặc lùi đám cưới qua khỏi dịch; các gia đình có tang nghiêm túc chuẩn bị nước rửa tay, khẩu trang; thời gian lưu tang rút ngắn, nhanh chóng, thân nhân gia đình phân chia ra để không tụ tập quá đông tại đám tang; khi người dân đến phúng điếu cũng nhanh, không tập trung, không dồn lại

            VĂN TIẾN

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN