Chi cục thuế TX.Thuận An:

Triển khai Thông tư 68 của Bộ Tài chính về hóa đơn điện tử và dịch vụ thuế điện tử (ETAX)

27/11/2019 - 14:03

Quang cảnh hội nghị triển khai hóa đơn điện tử

Sáng 25-11, Chi cục thuế TX.Thuận An tổ chức triển khai Thông tư 68/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 30/9/2019 quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và dịch vụ thuế điện tử (ETAX) cho hơn 300 đối tượng là giám đốc, kế toán, chủ các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh đóng trên địa bàn thị xã.

Theo đó, Thông tư số 68/2019/TT của Bộ Tài chính gồm: 5 Chương, 27 Điều và 02 Phụ lục (Phụ lục 1: gồm 05 mẫu hiển thị của hóa đơn điện tử và Phụ lục 2: Mẫu Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế). Tại buổi triển khai, các học viên nghe đại diện Cục thuế tỉnh Bình Dương phổ biến, hướng dẫn một số nội dung của Thông tư 68 xoay quanh các nội dung như: hóa đơn điện tử là gì; thời điểm lập hóa đơn điện tử; định dạng hóa đơn điện tử; áp dụng hóa đơn điện tử; cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử; quản lý sử dụng hóa đơn điện tử; cách điều chình xử lý hóa đơn điện tử khi có sai sót; Xử lý chuyển tiếp hóa đơn điện tử; xây dựng quản lý cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử và các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, thuế điện tử. Cũng tại buổi triển khai, các học viên đã trao đổi, thảo luận, các vướng mắc về việc thực hiện hóa đơn điện tử, chữ ký số, sự tương thích giữa các phầm mềm cung ứng đối với các quy trình thực hiện hóa đơn điện tử…

Qua buổi triển khai, Chi Cục Thuế TX.Thuận An đã góp phần đẩy mạnh việc hướng dẫn, tuyên truyền lợi ích cũng như sự thuận lợi khi áp dụng hóa đơn điện tử đến các doanh nghiệp, đồng thời phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ thuế điện tử hướng dẫn cụ thể, chi tiết đến các tổ chức, doanh nghiệp các bước chuẩn bị cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật và các thao tác lập, sử dụng hóa đơn điện tử nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, các doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách pháp luật về thuế./.

Minh Trí

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN