Trời tính...

31/07/2014 - 00:00

  Nghĩ cũng nên nhắc lại vụ Trung Quốc hạ đặt phi pháp giàn khoan Hải Dương 981 sâu trong thềm lục địa thuộc chủ quyền của Việt Nam ngày 2/5/2014 với tuyên bố sẽ rút đi vào n g ày 1 5 / 8/ 2 0 1 4, k h i h oà n t ất c ô n g v i ệ c th ă m dò dầu khí theo kế hoạch được giới lãnh đạo Trung Quốc vạch ra, nhưng trên thực tế Trung Quốc “dịch chuyển” giàn khoan về đảo Hải Nam ngày 15/7/2014, tức là sớm hơn “dự kiến” đúng 1 tháng, với lời tuyên bố sẽ quay trở lại.

 Quanh việc Trung Quốc “dịch chuyển” giàn khoan có nhiều luồng dư luận khác nhau. Nhưng nếu nhìn toàn cục có lẽ do Trung Quốc không lường hết cái được- cái mất, bởi hành vi ngang ngược, bất chấp đạo lý, ỷ thế nước lớn muốn đè bẹp nước nhỏ, biến việc không thể thành việc có thể, đặt người ta vào chuyện đã rồi như họ từng làm trong lịch sử và bài học cay đắng mới đây của Philippines cho thấy điều đó. Song họ không ngờ đụng phải một Việt Nam khôn khéo, kiên trì, mạnh mẽ và sự phản đối, lên án gây gắt của dư luận quốc tế nên đặt Trung Quốc vào thế “tiến thoái lưỡng nan”, đi cũng dở, ở cũng không xong, “may nhờ” có “Thần Sấm” (bão số 2) kéo vào biển Đông, thẳng tiến quần đảo Hoàng Sa- nơi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan, gió giựt cấp 16, 17 là dịp không thể tốt hơn để họ “dịch chuyển” giàn khoan trong danh dự. Nhưng với bản chất hung hăng, lòng tham không đáy nên đồng thời với việc “dịch chuyển” giàn khoan, Trung Quốc tuyên bố sẽ quay trở lại, mặt khác lại giở chiêu trò mới hiểm độc hơn là “đệ đơn” yêu cầu Liên hiệp quốc “cho phép” họ khai quật khảo cổ “con đường tơ lụa” trên b iể n để c hứ n g mi nh c on đ ư ờn g mà n gà y x ưa người của họ đi qua (bị chìm đắm) là của họ. Thật là mưu sâu, kế hiểm.

  Ông bà ta thường nói: “Người tính không bằng trời tính”. Lại có câu “Gieo gió gặt bão”, tức làm ác gặp ác. Đó là chuyện giữa người với người. Ở đây, trời còn ghét bỏ, đuổi xua. Thử hỏi còn “chơi” được với ai?

  “Có người bảo Trung Quốc cảm ơn, có người nói Trung Quốc oán trách”. Là người trong cuộc, chẳng biết giới lãnh đạo Bắc Kinh nghĩ gì về  “Thần Sấm”?!.

Tổng Biên tập

LÊ VIỆT QUÂN


Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN