Huyện Phú Giáo:

Trong 5 năm chi hơn hơn 3.513 tỷ đồng xây dựng Nông thôn mới

25/08/2020 - 08:11

(LĐBD) - Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, giai đoạn 2016 – 2020, huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương đã chi xây dựng Nông thôn mới đạt hơn 3.513 tỷ đồng

Đường vào Trung tâm hành chính xã Tam Lập

Trong tổng nguồn vốn nói trên, vốn ngân sách tỉnh hơn 827 tỷ đồng; vốn ngân sách huyện hơn 581,5 tỷ đồng; vốn thưởng chính sách Nông thôn mới 10 tỷ đồng; vốn tín dụng hơn 692 tỷ đồng; vốn doanh nghiệp (vốn xây dựng công trình nhà xưởng, đường giao thông), hơn 420,8 tỷ đồng; vốn nhân dân đóng góp bằng việc hiến đất, tài sản trên đất, cây trái hoa màu trên đất, xây dựng nhà ở, hàng rào, ngày công, tiền mặt … hơn 982,2 tỷ đồng.

Một góc Trung tâm xã Tân Hiệp

Đến nay toàn huyện đã có 10/10 xã hoàn thành xây dựng Nông thôn mới; trong đó có 1 xã đạt xã Nông thôn mới nâng cao là xã Tân Hiệp. Hiện có 1 xã đang triển khai xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu; 9 xã còn lại xây dựng Nông thôn mới nâng cao.

Đường DH507 qua xã Tân Hiệp

Huyện đã thành lập được 17 HTX; 27 tổ liên kết; 10 tổ hợp tác làm ăn có hiệu quả; 516 cơ sở công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp quy mô vừa và nhỏ, với hơn 3.000 lao động; trong đó có 5 doanh nghiệp nhà nước, 1 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; 2 khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; 113 cơ sở sản xuất ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, trong đó có nhiều mô hình mang lại giá trị kinh tế cao, lợi nhuận đạt từ 30% đến 40%.

HOÀI PHƯƠNG

 

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN