Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Dương: Năm 2017, có khoảng 97% hồ sơ được giải quyết đúng hạn

14/03/2018 - 13:40

(LĐBD) - Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được người dân và doanh nghiệp hài lòng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó nổi bật là sự cải tiến không ngừng của Trung tâm Hành chính công tỉnh BD.

ảnh minh họa

Trung tâm Hành chính công tỉnh BD chính thức hoạt động từ tháng 02/2015, đã góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong CCHC, xây dựng nền hành chính phục vụ, là bước quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa nền hành chính nhà nước của Bình Dương.

Ông Trương Công Huy - Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh BD chia sẻ, trước khi chưa thành lập Trung tâm Hành chính công, quy trình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) chưa thực hiện thống nhất ở các sở từ tiếp nhận hồ sơ đến xử lý hồ sơ và trả kết quả. Quy trình thực hiện liên thông chưa được thực hiện do chưa có quy chế phối hợp, cơ quan phối hợp giải quyết hồ sơ còn chậm, ảnh hưởng đến chất lượng giải quyết TTHC của người dân. Người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần do hồ sơ chưa đầy đủ phải bổ sung. Một số lĩnh vực hồ sơ giải quyết quá hạn nhưng không có thông báo, xin lỗi người dân, doanh nghiệp. ....

ảnh minh họa 

Từ khi thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công, hoạt động tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đã từng bước ổn định, chất lượng giải quyết TTHC ngày càng được nâng cao. Theo báo cáo của Sở Nội vụ, từ năm 2015 đến tháng 9/2017, toàn tỉnh đã tiếp nhận hơn 3,7 triệu hồ sơ; số hồ sơ TTHC giải quyết trước và đúng hạn của cấp tỉnh đạt trung bình 94,6%, cấp huyện và cấp xã đạt trung bình 99,77 %.

ảnh minh họa

Trong 11 tháng đầu năm 2017, số lượng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết của các sở, ban, ngành tại Trung tâm hành chính công đạt 128.955 hồ sơ, trong đó số hồ sơ đã giải quyết đúng hạn chiếm 96,91%, số hồ sơ giải quyết trễ hạn chiếm 3,09%. Đến nay, 100% TTHC được cung cấp ở mức độ 2, 116 TTHC được cung cấp mức độ 3,4, đạt tỷ lệ 7% tổng số TTHC.

Trong đó, Sở Công Thương là một trong những sở, ngành thực hiện tốt nhất cơ chế một cửa, một cửa liên thông như: Duy áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, chương trình 5S (sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng); rà soát chuẩn hóa bộ TTHC và được UBND tỉnh phê duyệt công bố với 160 thủ tục thuộc 3 cấp; rà soát kiến nghị đơn giản hóa TTHC đối với các lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước, Vật liệu nổ công nghiệp, Thương mại quốc tế.

ảnh minh họa 

Sở Công thương BD đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin như thực hiện chữ ký số thay dần cho việc ký và gửi văn bản truyền thống; đến cuối năm 2017, Sở đã đưa 20% TTHC vào cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 cho cá nhân, tổ chức....

Ông Trương Công Huy khẳng định: Thời gian tới, đảm bảo 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các đơn vị trực thuộc và sở ngành cấp tỉnh phải được thực hiện tại Trung tâm Hành chính công. Việc xây dựng dịch vụ công mức độ 3,4 phải đặt người dùng là đối tượng trọng tâm phục vụ; tiếp tục hoàn thiện phần mềm một cửa điện tử, Trang thông tin Hành chính công và phần mềm đánh giá cán bộ, công chức đảm bảo kết nối liên thông 3 cấp và liên thông bộ ngành, ngành dọc và liên thông ngang cùng cấp; thực hiện nghiêm túc việc thực hiện thông báo bằng văn bản, thư xin lỗi người dân, doanh nghiệp khi giải quyết TTHC trễ hẹn....

Ông Trương Công Huy cũng cho biết: Song song với việc thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông cấp tỉnh thì cấp huyện cũng phải tập trung triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại, tiến tới thí điểm thành lập Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

Phạm Nguyễn (TH)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN