Từ 24-26/9 sẽ diễn ra Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023

21/09/2018 - 05:27

Sáng nay (20/9), Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức họp báo, thông tin về Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023. Các đồng chí: Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam chủ trì họp báo.

Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam (CĐVN) sẽ diễn ra từ 24-26/9/2018, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Tham dự Đại hội có 950 đại biểu được triệu tập, đại diện cho hơn 10 triệu đoàn viên, CNVCLĐ cả nước và 7 đoàn đại biểu quốc tế.

Các đồng chí: Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam chủ trì họp báo

Đại hội CĐVN lần thứ XII là Đại hội “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”. Đại hội xác định: Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn; tập trung đại diện, chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và người lao động, mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của tổ chức Công đoàn.

Thông tin về những điểm mới của Đại hội XII CĐVN, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường cho biết: Tại Đại hội sẽ diễn ra 12 trung tâm thảo luận, tập trung bàn thảo, quyết sách về 12 nhóm vấn đề đặt ra với tổ chức CĐVN. Thông qua thảo luận, Đại hội kỳ vọng sẽ chắt lọc được trí tuệ, đóng góp thiết thực của đại biểu đại diện cho hơn 10 triệu đoàn viên CĐ, qua đó Đại hội sẽ tiếp tục hoàn thiện văn kiện, các giải pháp trong giai đoạn mới.

Trong khuôn khổ Đại hội, ngày 26/9/2018, sẽ diễn ra Diễn đàn Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ với đại biểu dự Đại hội CĐVN lần thứ XII với chủ đề “Công đoàn Việt Nam đồng hành cùng Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước”.

Đây là dịp để các đại biểu dự Đại hội bày tỏ nguyện vọng, hiến kế và thể hiện quyết tâm của CĐVN cùng Chính phủ nỗ lực phấn đấu, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Thủ tướng Chính phủ trao đổi những vấn đề lớn, gửi thông điệp chung của người đứng đầu Chính phủ đến Đại hội và toàn thể CNVCLĐ cả nước.

Một trong những điểm mới trong công tác tổ chức Đại hội XII CĐVN lần này là ứng dụng công nghệ thông tin để cung cấp tài liệu, điều hành Đại hội. Đại biểu sẽ sử dụng máy tính bảng để nghiên cứu các nội dung, chương trình Đại hội và nhận thông báo của Ban Tổ chức Đại hội.

Cũng theo Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Đại hội lần này sẽ được tổ chức một cách thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả. Theo đó, sẽ không có đoàn đại biểu đại diện cho CNVCLĐ tới chào mừng Đại hội tại phiên khai mạc; không biểu diễn văn nghệ chào mừng thành công Đại hội.

Thông tin về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2013-2018, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật cho biết: Trong nhiệm kỳ, có 6/11 chỉ tiêu đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII đề ra. Bốn chương trình hành động của Đại hội CĐVN lần thứ XI được tập trung triển khai thực hiện.

Trong đó, chương trình “Phát triển đoàn viên giai đoạn 2013-2018” đạt kết quả quan trọng; chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể” đạt một số kết quả bước đầu; chương trình “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn” đã tạo được một số chuyển biến mới trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp; chương trình “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động” đã hình thành một số mô hình mới về phương thức thực hiện, góp phần nâng cao nhận thức của người lao động.

Ngày làm việc thứ nhất, 24/9/2018: Đại hội tiến hành các thủ tục, bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. Đại biểu Đại hội thảo luận và thông qua Điều lệ CĐVN (sửa đổi, bổ sung); thảo luận tại 12 trung tâm.

Ngày làm việc thứ hai, 25/9/2018: Phiên trọng thể, khai mạc Đại hội. Đại hội thảo luận Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu chỉ đạo Đại hội. Đại hội bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII.

Ngày làm việc thứ ba, 26/9/2018: Diễn đàn Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII và phiên bế mạc Đại hội.

Theo/ laodongthudo.vn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN