Từ năm 2016, tiếp tục điều chỉnh mức lương cơ bản

17/08/2015 - 08:28

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công đề nghị, trong quý III/2015, Bộ LĐ-TBXH trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động trong các doanh nghiệp áp dụng cho năm 2016.
Về chính sách tiền lương đối với lao động trong các doanh nghiệp, Phó Thủ tướng giao Bộ LĐ-TBXH nghiên cứu, rà soát lộ trình điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh và sớm đảm bảo nhu cầu sống tối thiểu của người lao động.
Về chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), Phó Thủ tướng phân công một số Bộ trình Chính phủ ban hành các văn bản hướng dẫn Luật BHXH năm 2014 như: Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, thanh tra BHXH, Nghị định về chính sách bảo hiểm hưu trí bổ sung.
Bên cạnh đó, các bộ, cơ quan liên quan cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu các giải pháp cải cách bảo hiểm xã hội nhằm cân đối quỹ bảo hiểm xã hội về lâu dài; nghiên cứu và kiến nghị phương án xử lý với mức lương hưu của người có mức lương hưu thấp (cả trước và sau tháng 4/1993).
Quyết định 64/QĐ-BCĐCCTLBHXH về cải cách chính sách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công đề cập việc tăng lương năm 2016. Theo đó sẽ chú trọng nghiên cứu đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang và đối với lao động trong các doanh nghiệp.

VĂN HÙNG

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN