Từ ngày 01/01/2016: Mức lương của NLĐ vùng I qua đào tạo phải trên 3.745.000 đồng

30/11/2015 - 09:29

 

CNLĐ vui mừng chờ ngày tăng lương

Mức lương của NLĐ vùng I qua đào tạo phải trên 3.745.000 đồng

Như vậy, theo Nghị định định này thì mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I là 3.500.000 đồng/tháng. Mức 3.100.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II. Mức 2.700.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III và 2.400.000 đồng/tháng đối với các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.

Căn cứ theo nghị định này thì thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Thuận An, Dĩ An, Bến Cát, Tân Uyên, huyện Bàu Bàng và Bắc Tân Uyên của Bình Dương thuộc vùng I. Huyện Dầu Tiếng và huyện Phú Giáo thuộc vùng II.

Cũng theo quy định của nghị định thì mức lương thấp nhất trả cho NLĐ đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề hoặc tự học nghề và được doanh nghiệp kiểm tra, bố trí làm công việc đòi hỏi phải qua đào tạo nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng. Như vậy, nếu tính ra thì mức lương thấp nhất doanh nghiệp phải trả cho NLĐ đã qua học nghề phải cao hơn 3.745.000 đồng/tháng tại các doanh nghiệp thuộc vùng I. Đối với vùng II thì phải cao hơn ít nhất 3.317.000 đồng/tháng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016. Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động hết hiệu lực kể từ ngày nghị định này có hiệu lực thi hành.

Tăng cường công tác giám sát của tổ chức công đoàn

Ngay sau khi Nghị định 122 được ban hành, LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã có văn bản số 322 về việc tham gia và giám sát việc thực hiện mức tiền lương tối thiểu vùng năm 2016.

Theo đó, mức tiền lương tối thiểu vùng được dùng làm căn cứ để doanh nghiệp phối hợp với Ban chấp hành CĐCS và NLĐ thỏa thuận, điều chỉnh các mức lương trong thang lương, bảng lương, mức lương ghi trong hợp đồng lao động và mức lương trả cho NLĐ cho phù hợp, bảo đảm các quy định của pháp luật lao động và tương quan hợp lý tiền lương giữa lao động chưa qua đào tạo với lao động đã qua đào tạo và lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, giữa lao động mới tuyển dụng với lao động có thâm niên làm việc tại doanh nghiệp.

Cũng theo công văn này thì khi xây dựng, điều chỉnh thang lương, bảng lương, định mức lao động, NSDLĐ phải tham khảo ý kiến của tổ chức công đoàn đại diện tập thể lao động tại cơ sở và công bố công khai tại nơi làm việc của NLĐ trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của NSDLĐ. Khoảng cách của các bậc lương phải bảo đảm khuyến khích để NLĐ nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tích lũy kinh nghiệm, phát triển tài năng.

Khi thực hiện mức lương tối thiểu vùng, doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các chức danh nghề nặng nhọc, độc hại và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động. Các khoản phụ cấp, trợ cấp, tiền thưởng do doanh nghiệp quy định thì thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, TƯLĐTT hoặc quy chế của doanh nghiệp.

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đề nghị các CĐCS cần phối hợp với NSDLĐ tuyên truyền, thông báo cho NLĐ biết việc thực hiện điều chỉnh tiền lương của doanh nghiệp, nắm bắt và giải quyết kịp thời các kiến nghị, thắc mắc, đề xuất của công nhân lao động, không để xảy ra mâu thuẫn về tiền lương dẫn đến tranh chấp lao động tập thể.

Nguyễn Hoàng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN