Từ phong trào thi đua tại Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng: Nhiều gương công nhân "10 tấn"

19/06/2015 - 03:02


Nhiều gương điển hình tiên tiến từ phong trào thi đua
 

Nhiều gương công nhân “10 tấn”…
Tại hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 – 2015 do Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng tổ chức mới đây đã có nhiều cá nhân, tập thể được vinh danh. Bằng sự nỗ lực của mình, họ đã vươn lên vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch của nông trường, công ty giao.
Theo đánh giá của Hội đồng Thi đua Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua trong lao động sản xuất đã có trên 25.000 lượt công nhân hoàn thành xuất sắc vượt chỉ tiêu kế hoạch trước thời gian quy định. Trong giai đoạn 2010 – 2012, với phong trào thi đua “vượt sản lượng trên 10 tấn/năm” đã có 17 công nhân thu hoạch mủ đạt sản lượng trên 10 tấn. Điển hình như công nhân khai thác của nông trường cao su Minh Tân Nguyễn Thị Quyên 3 năm liên tục khai thác vượt sản lượng. Giai đoạn 2013 – 2014, công ty tiếp tục phát động phong trào thi đua “vượt kế hoạch sản lượng từ 110% trở lên” đã thu hút đông đảo CNLĐ tham gia. Kết quả từ phong trào này đã có trên 5.400 công nhân vượt chỉ tiêu từ 110% đến 130%. Điển hình như công nhân Bùi Thị Thanh An (nông trường cao su Thanh An), công nhân Trần Thị Bé (nông trường cao su Đoàn Văn Tiến), công nhân Võ Văn Tình (nông trường cao su Long Nguyên) khai thác đạt trên 160% kế hoạch được giao.                    
 Cùng với các phong trào thi đua vượt sản lượng khai thác, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng cũng đã phát động sâu rộng các phong trào thi đua “Lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, năng suất chất lượng hiệu quả, luyện tay nghề thi thợ giỏi…”. Những phong trào thi đua luôn được công ty chú trọng triển khai thực hiện. Qua những đợt sơ kết, tổng kết đánh giá phong trào đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến.
Đánh giá lại kết quả phong trào thi đua của các đoàn thể, hội trong công ty cũng cho thấy trong 5 năm qua, các tổ chức đoàn thể, hội luôn bám sát sự chỉ đạo của Đảng, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
Thi đua là việc làm thường xuyên, liên tục
Giai đoạn 2015 - 2020, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng phấn đấu khai thác và chế biến trên 162.000 tấn mủ cao su. Năng suất bình quân phấn đấu đạt 1,5 tấn/ha; Trồng mới gần 9.000 ha, chăm lo giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cán bộ, CNLĐ với mức tiền lương bình quân đạt 4 triệu đồng/người/tháng trở lên. Nâng tỷ lệ hộ khá từ 80% trở lên, đầu tư nâng cấp hoàn thiện các thiết chế văn hoá trong công ty… đây là những nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới. Tuy vậy, Trong năm 2015 và những năm tiếp theo, tình hình sản xuất kinh doanh của công ty được được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy để đạt các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra thì bên cạnh các giải pháp trong sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, giữ vững sự đoàn kết để CNLĐ yên tâm lao động sản xuất… Thì việc phát động các phong trào thi đua sôi nổi trong CNLĐ được công ty xác định là nhiệm vụ trọng tâm. “Việc phát động các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng đến từng người lao động để động viên và khuyến khích mỗi CNLĐ hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, góp phần để các nông trường hoàn thành kế hoạch và cả công ty hoàn thành kế hoạch”, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng Lê Văn Kim cho biết.
Cũng theo ông Lê Văn Kim, mục tiêu thi đua được công ty đề ra trong thời gian tới đó là “Phát huy truyền thống của công ty, giữ vững sự đoàn kết nội bộ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; Đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, hạ giá thành và đa dạng hoá sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường; Ổn định bộ máy quản lý, đảm bảo việc làm, đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ; Gắn phát triển sản xuất với bảo vệ môi trường, đảm bảo quốc phòng an ninh; Duy trì và phát triển tốt mối quan hệ với địa phương. Thực hiện tốt dân chủ cơ sở. Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh - Các tổ chức chính trị xã hội vững mạnh toàn diện”.

Hoàng Văn
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN