Từ tháng 12, thêm 2 đối tượng công chức tập sự được hưởng 100% lương

04/12/2020 - 08:09

Theo Nghị định 138/2020, bắt đầu từ tháng 12, sẽ bổ sung nhiều đối tượng công chức tập sự được hưởng 100% lương, phụ cấp.

Cụ thể, công chức tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo quy định tại khoản 1 Điều 22 Nghị định 138/2020/NĐ-CP trong các trường hợp sau:

Làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

Quy định trước đây công chức tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp: Làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Làm việc trong các ngành, nghề độc hại nguy hiểm;

Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.

So với quy định trước đây (tại điểm c khoản 2 Điều 22 Nghị định 24/2010/NĐ-CP) thì Nghị định 138/2020/NĐ-CP đã bổ sung thêm đối tượng công chức tập sự được hưởng 100% lương và phụ cấp.

Các đối tượng được bổ sung bao gồm: học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị; tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị.

MINH PHƯƠNG

https://laodong.vn/cong-doan/tu-thang-12-them-2-doi-tuong-cong-chuc-tap-su-duoc-huong-100-luong-859311.ldo

 
Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN