Tưởng nhớ ngày mất cố nhạc sĩ tài danh Lưu Hữu Phước Còn mãi những anh hùng ca

27/05/2014 - 02:22

Tưởng nhớ 25 năm ngày mất của cố nhạc sĩ Lưu Hữu Phước không chỉ để tri ân những đóng góp lớn lao của ông cho nền âm nhạc dân tộc mà còn nguyện lưu truyền những bài hát lịch sử hào hùng, những bản anh hùng ca đầy tâm huyết, đầy sức mạnh của lòng yêu nước. Thế hệ chúng ta hát mãi những ca khúc của cố nhạc sĩ Lưu Hữu Phước để giữ mãi sức mạnh đoàn kết dân tộc và lưu truyền tinh thần “Thà hy sinh chớ không chịu làm nô lệ”.

Bài hát “Bạch Đằng Giang” được cố nhạc sĩ Lưu Hữu Phước sáng tác vào năm 1940. Lời bài hát có sự tham gia của cụ Mai Văn Bộ (nguyên Đại sứ nước CHXHCN Việt Nam tại Pháp). Khi đi đò qua sông Bạch Đằng, nhạc sĩ Lưu Hữu Phước không kiềm được cảm xúc nói: “Tôi có cảm tưởng như là đang đi thuyền 650 năm về trước trên những ngọn sóng mà vừa mới hôm qua quân ta đã đánh chìm bao nhiêu chiến thuyền của quân xâm lược” (trích Hồi ký của cụ Mai Văn Bộ). Bài hát “Bạch Đằng Giang” được mở đầu bằng hai câu thúc quân, khẳng định hùng hồn truyền thống chống giặc ngoại xâm bao đời của dân tộc ta: “Đây Bạch Đằng Giang, sông hùng dũng của nòi giống Tiên Rồng, Giống lạc Hồng, Giống anh hùng, Nam Bắc Trung”. Tinh thần yêu nước xả thân vì tổ quốc càng thôi thúc, giục giã với lời nhạc: “Hồn nước vẫn sống với trời non nước. Ngày nay, ta noi tấm gương anh hùng. Dẫu khó thế mấy, quyết cùng nhau bước. Làm cho rõ biết cháu con nòi giống Tiên Rồng”. Từ khi có Tướng quân Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán, cũng trên sông Bạch Đằng và các địa danh của nước ta, dân tộc Việt Nam đâu có thiếu những tấm gương anh hùng và những danh tướng mỗi khi tổ quốc lâm nguy. Ngoài bài hát “Bạch Đằng Giang”, cố nhạc sĩ Lưu Hữu Phước còn sáng tác bản thiên anh hùng ca “Ải Chi Lăng” với phần mở đầu bằng tiếng trống, tiếng chiêng từ xa nghe rõ dần và như lời hiệu triệu: “Chi Lăng! Chi lăng! tiếng ai hò reo vang trời? Chi lăng! Chi lăng! Bóng ai tranh hùng muôn đời?”. Thiên anh hùng ca “Ải Chi Lăng” từ nhiều năm qua đã trở thành bài dạy và bài học lịch sử cho lớp lớp thế hệ thanh niên Việt Nam kiêu hùng: “Hồi chiêng khua thúc quân, tiếng loa thét lên long trời. Hùng binh say máu, gầm như sóng cố tràn tới”. Điệp khúc oai hùng với khí thế ngất trời của chiến thắng đánh tan quân xâm lược, được cố nhạc sĩ Lưu Hữu Phước khẳng định trong đoạn bản thiên anh hùng ca: “Khuất Nam, bình Bắc, oai hùng khôn tiến! trống chiên vang rền”. Có nhiều ca khúc là bản anh hùng ca của cố nhạc sĩ Lưu Hữu Phước được sử dụng để giảng dạy trong bộ môn lịch sử, âm nhạc và giáo dục truyền thống cho thanh niên, học sinh, sinh viên nước ta.

Nói đến những bản hùng ca của cố nhạc sĩ Lưu Hữu Phước mà không nhớ đến bài hát “Hội nghị Diên Hồng” là thiếu sót. Ông sáng tác “Hội nghị Diên Hồng vào mùa hè năm 1944, nhằm đề cao tinh thần đoàn kết một lòng chống giặc ngoại xâm. Bài hát như lời hiệu triệu kêu gọi toàn dân đoàn kết để tập hợp sức mạnh chống giặc ngoại xâm: “Toàn dân nghe chăng. Sơn hà nguy biến. Hận thù đằng đằng…Toàn dân Tiên Long sơn hà nguy biến. Nào người hào hùng. Nên hòa hay chiến?”. Tiếp theo tiếng loa là hành khúc của các bô lão: “Ôi Thăng Long, khói kinh kỳ phơi phới…Đi phen này, lòng mong tâu đến long nhan. Dòng Lạc Hồng xin thề liều thân, liều thân”. Khí phách anh hùng của cả dân tộc được toàn dân, toàn quân nhất tề, đồng lòng: “Trước nhục nước nên, hòa hay nên chiến? Quyết chiến! Thế nước yếu lấy gì lo chiến chinh? Hy sinh! Thề liều thân cho sông núi. Muôn năm lừng uy”. Trong Hội nghị Diên Hồng, cố nhạc sĩ Lưu Hữu Phước đã ghi lại truyền thống đoàn kết, đại đoàn kết dân tộc chống giặc ngoại xâm.

Tưởng nhớ 25 năm ngày mất của cố nhạc sĩ Lưu Hữu Phước không chỉ để tri ân những đóng góp lớn lao của ông cho nền âm nhạc dân tộc mà còn nguyện lưu truyền những bài hát lịch sử hào hùng, những bản anh hùng ca đầy tâm huyết, đầy sức mạnh của lòng yêu nước. Thế hệ chúng ta hát mãi những ca khúc của cố nhạc sĩ Lưu Hữu Phước để giữ mãi sức mạnh đoàn kết dân tộc và lưu truyền tinh thần “Thà hy sinh chớ không chịu làm nô lệ”.

GIA ĐỊNH

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN