Tuyên dương chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc 

06/10/2017 - 21:50

Tổng Liên đoàn sẽ tổ chức tuyên dương chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu trong công tác thỏa ước lao động tập thể và đối thoại năm 2017.

Theo đó, 100 chủ tịch công đoàn cơ sở trong các loại hình doanh nghiệp có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thương lượng, ký kết, thực hiện thỏa ước lao động tập thể và đối thoại sẽ được lựa chọn để tuyên dương. Lễ Tuyên dương dự kiến tổ chức vào tháng 12/2017 tại Hà Nội.

Tuyên dương chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc - Ảnh 1Những chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu trong công tác thỏa ước lao động tập thể và đối thoại sẽ được tuyên dương.

Mục tiêu của việc tuyên dương nhằm giới thiệu tới đông đảo cán bộ công đoàn, người lao động và xã hội những điển hình tiêu biểu trong hoạt động công đoàn tại cơ sở, trong công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động thông qua thực hiện tốt công tác thỏa ước lao động tập thể và đối thoại, từ đó nhân rộng các điển hình tiêu biểu trong toàn hệ thống.

Chủ tịch công đoàn cơ sở được lựa chọn phải thực sự xuất sắc tiêu biểu, có đóng góp quan trọng, thực chất trong việc thương lượng, ký kết thành công, tổ chức thực hiện hiệu quả thỏa ước lao động tập thể  và đối thoại. Ưu tiên chủ tịch công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực kinh tế tư nhân hoặc doanh nghiệp có từ 1.000 người lao động trở lên hoặc tỷ lệ người lao động là đoàn viên công đoàn đạt từ 80% trở lên. Công đoàn cơ sở nơi có chủ tịch công đoàn cơ sở được đề nghị tuyên dương đạt danh hiệu “công đoàn cơ sở vững mạnh” trong năm 2016.

VÂN KHÁNH/baodansinh.vn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN