Tuyên huấn Thủ Dầu Một 65 năm một chặng đường phát triển

26/05/2014 - 07:44

Thời kỳ gian lao mà anh dũng

Trong lúc đất nước ta đang bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ngày càng gay go, ác liệt, thực hiện chỉ thị của Xứ ủy Nam bộ, ngày 10/5/1949 Tỉnh ủy Thủ Dầu Một đã thành lập Ban Tuyên huấn tỉnh Thủ Dầu Một. Dù trong hoàn cảnh hết sức khó khăn về phương tiện vật chất, lại phải đối phó với địch, nhưng cán bộ ngành Tuyên huấn đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, góp phần động viên tư tưởng, tinh thần của quân và nhân dân địa phương trong suốt thời kỳ kháng chiến. Với yêu cầu cấp bách phải biên soạn một tài liệu học tập về cách mạng, về Đảng cho tất cả các cán bộ đảng viên trong tỉnh. Với tinh thần làm việc quên cả ngày đêm, sau một thời gian ngắn Ban Tuyên huấn Thủ Dầu Một đã cho ra đời một bộ tài liệu đáp ứng được nhu cầu theo chỉ đạo của cấp trên giao phó. Ngay sau khi hoàn thành bộ tài liệu, Ban Tuyên huấn Thủ Dầu Một đã tổ chức mở lớp học tập cho cán bộ, đảng viên trong tỉnh. Đồng thời, mở trường chính trị đào tạo cho 300 cán bộ chủ chốt của Đảng và chính quyền ở cơ sở, 50 cán bộ sơ cấp của tỉnh và huyện. Đồng thời, tiến hành chiến dịch tuyên truyền về lịch sử, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam. Ôn lại truyền thống của ngành, bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Phó trưởng Ban thường trực- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương, cho biết: “Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cán bộ ngành Tuyên giáo có những lúc bị địch khủng bố gay gắt, nhiều cán bộ của ngành đã hy sinh, nhưng không làm lung lay ý chí chiến đấu của cán bộ ngành, tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, xây dựng lại cơ sở vật chất, tiếp tục hoạt động. Tài liệu tuyên truyền vẫn được in ra đều đặn và ngày một đẹp hơn, trường Đảng vẫn tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng cán bộ về đường lối của cách mạng miền Nam, về chủ nghĩa cộng sản và mở các lớp học xóa mù chữ cho người dân”. Những nỗ lực của ngành Tuyên huấn Thủ Dầu Một đã góp phần vào công tác giáo dục chính trị tư tưởng, củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân vào thắng lợi của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước.

Kế thừa truyền thống và phát huy ngành

Kế thừa và phát huy truyền thống hào hùng của ngành, trong suốt gần 40 năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sông Bé, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương đã không ngừng vươn lên về mặt tổ chức và chuyên môn, đáp ứng và hoàn thành tốt nhiệm vụ của cấp ủy và của cấp trên giao. Đơn cử, cán bộ ngành luôn sâu sát cơ sở kịp thời nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong ngành Tuyên giáo để làm tham mưu cho cấp ủy có những quyết sách phù hợp với lòng dân, định hướng về nhận thức chính trị, tư tưởng cho nhân dân trong tỉnh. Với những đóng góp to lớn của ngành trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất và Huân chương Độc lập hạng Ba, cùng nhiều bằng khen và Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương. Đồng thời, nhiều cá nhân và tập thể của ngành đã được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư tưởng- Văn hóa”, “Vì sự nghiệp tuyên truyền” của Ban Tư tưởng- Văn hóa Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương); Viện nghiên cứu lịch sử Đảng Trung ương tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp lịch sử Đảng”...

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Hữu Từ nhấn mạnh, 60 năm qua, với những chặng đường đầy khó khăn, thử thách, hy sinh song các thế hệ cán bộ, đảng viên làm công tác tuyên giáo luôn thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, một lòng một dạ phụng sự Tổ quốc với tinh thần luôn nêu cao phẩm chất chính trị, nâng cao trình độ năng lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đồng thời, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, là những người tiếp bước cha anh trên mặt trận Tuyên giáo, đòi hỏi cán bộ ngành Tuyên giáo phải không ngừng phấn đấu, rèn luyện, vững vàng về bản lĩnh chính trị, lập trường quan điểm. Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn để phục vụ tốt cho công tác.

Sông Vân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN