Tuyên ngôn độc lập bản tuyên bố pháp lý về quyền sống con người

12/09/2015 - 09:39

Văn bản pháp lý Ái quốc của dân tộc
Vào mùa Thu Tháng 9 cách đây 70 năm, tại Thủ Đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh, thay mặt Chính phủ lâm thời đã trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Gần 3/4 thế kỷ đã trôi qua, bản Tuyên ngôn độc lập khẳng định quyền tự quyết, quyền được sống chính đáng của dân tộc Việt Nam. Đó là bản Tuyên ngôn độc lập có giá trị cao nhất trong lịch sử vệ quốc của dân tộc. Cho đến hôm nay, trải qua bao thăng trầm của lịch sử, nó vẫn nguyên vẹn giá trị thời đại sâu sắc. Bản Tuyên ngôn bất hủ ấy, không chỉ thể hiện tầm nhìn chiến lược và thiên tài của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn là văn kiện hùng ca công bố với thế giới rằng, nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập như các nước khác, đó là qui luật bất biến của lịch sử và loài người tiến bộ trên thế giới. Sự ra đời của Tuyên ngôn độc lập khẳng định quyền tự do, độc lập, tự chủ, tự quyết của dân tộc Việt Nam và ý chí quyết tâm sắt đá của cả dân tộc, sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc. Nhìn ở góc độ về tính pháp lý của một văn kiện mang tính dân tộc, thì Tuyên ngôn độc lập là một văn kiện chính thống thể hiện khát vọng của nhân dân về quyền được sống, mưu cầu hạnh phúc của con người. Văn kiện đó vừa là sức mạnh nội sinh của dân tộc Việt Nam, vừa vượt qua rào cản của một đất nước nhỏ bé có chí khí đấu tranh kiên cường mà thế giới tư bản ngộ nhận rằng, đó là dân tộc “Alamit”. Tính pháp lý của bản Tuyên ngôn độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc 70 năm trước, không chỉ công bố cho nhân dân Việt Nam, mà còn tuyên bố với thế giới về nền độc lập dân tộc của nước Việt Nam là hiển nhiên, là qui luật tồn tại của một dân tộc yêu chuộng hòa bình.
Mở đầu bản Tuyên ngôn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trích dẫn 2 bản Tuyên ngôn nổi tiếng của Pháp và Mỹ năm 1776: “Tất cả mọi người đều có quyền sinh ra bình đẳng. Tạo hóa cho họ quyền không ai có thể xâm phạm được, trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc” và “Người ta sinh ra được tự do và bình đẳng về quyền lợi, và phải luôn được tự do bình đẳng về quyền lợi”. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc sự tồn tại và mưu cầu hạnh phúc của nhân dân Việt Nam là một tất yếu khách quan trong thế giới. Người Việt Nam cũng được sống trong hòa bình, tự do và có quyền bình đẳng trong cộng đồng nhân loại. Ngoài quyền được tồn tại, sống và hòa bình, bản Tuyên ngôn độc lập là tiếng nói đấu tranh đanh thép trên nghị trường quốc tế, vạch trần bản chất xấu xa của các nước đế quốc và chủ nghĩa thực dân núp dưới các từ mỹ miều “tự do, bình đẳng, bác ái, khai hóa” để bóc lột thậm tệ, đè đầu cưỡi cổ nhân dân ta: Người nhấn mạnh “Thế mà hơn 80 năm nay, bọn thực dân Pháp lợi dụng lá cờ tự do, bình đẳng, bác ái, đến cướp đất nước ta, áp bức đồng bào ta”…
Từ mưu đồ bóc lột của chủ nghĩa đế quốc thực dân, từ nguyện vọng về quyền được sống tự do, mưu cầu hạnh phúc của người dân Việt Nam, Người đã khẳng định “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và thực sự đã trở thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”.
Giá trị trường tồn
70 năm đã trôi qua kể từ mùa thu năm ấy, bản Tuyên ngôn độc lập lịch sử - văn kiện có giá trị về nhiều mặt mà đỉnh cao là giá trị pháp lý tuyên bố về quyền bình đẳng, tự do đã đi vào lịch sử văn hóa nhân loại, trở thành niềm tự hào vô hạn của dân tộc ta, của các từng lớp nhân dân trên mọi miền Tổ quốc. Và cho đến hôm nay, nó vẫn nóng hổi, tươi mới vẹn nguyên giá trị. Bản Tuyên ngôn độc lập vĩ đại ấy là một trong những bản hùng ca bất hủ có tính nhân đạo sâu sắc nhất, cao cả nhất, nhân văn nhất của thế kỷ XX mà loài người từng biết đến. Bản Tuyên ngôn ấy gắn liền với công lao to lớn của Đảng và thiên tài vĩ đại Hồ Chí Minh.
70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh, dân tộc Việt Nam, từ miền núi đến miền xuôi, từ thành thị đến nông thôn, từ đất liền đến biên giới hải đảo, triệu người như một, đồng lòng chung sức, đoàn kết đấu tranh làm chủ vận mệnh đất nước. Chúng ta thắng 2 đế quốc hùng mạnh nhất thế giới, không phải có binh hùng tướng mạnh, mà là có Đảng và Bác Hồ biết khơi dậy sức mạnh đoàn kết, đứng dậy đấu tranh từ trong lòng dân, mà thắng lợi Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9/1945 là đỉnh cao minh chứng cho sự đoàn kết ấy. Kết tinh của sự đoàn kết là toàn dân phát huy nội lực “đem sức ta mà giải phóng cho ta”, không phân biệt già, trẻ, gái, trai, giàu, nghèo, tôn giáo.
Trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, nhất là khi tình hình biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc ngày càng phức tạp và nóng bỏng bởi nhiều thế lực nước ngoài đã xâm chiếm trái phép và tiếp tục có động thái, hành vi gây hấn trên biển, đảo trong những năm qua, thì Tuyên ngôn độc lập như một luồng sinh khí căn bản, là lời hịch để dân tộc Việt Nam triệu người như một đứng lên đấu tranh bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Việt Nam đã và luôn sẵn sàng là bạn với tất cả các nước trên thế giới, nhưng Việt Nam cũng đấu tranh không khoan nhượng với những thế lực gây hấn, xâm chiếm biển, đảo và lãnh thổ của dân tộc.
Trong một tuyên bố gần đây của Bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh về vấn đề biển, đảo, Bộ trưởng tái khẳng định với thế giới rằng, hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc lãnh thổ của Việt Nam, được người Việt Nam sinh sống trên đó từ cuối thế kỷ XVI đầu thế kỷ XVII. Đối với quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đã bị Trung Quốc đánh chiếm trái phép hoàn toàn vào năm 1974. Quần đảo Trường Sa hiện tại đang bị 5 nước chiếm đóng trái phép phải trao trả lại cho Việt Nam bằng phương pháp hòa bình. Phải tuân thủ theo Công ước quốc tế về Luật biển.
Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta là dịp ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng của dân tộc; đồng thời thêm một lần nhìn lại bản Tuyên ngôn độc lập của dân tộc. Bản tuyên ngôn độc lập ấy vẫn sống mãi trong lòng dân tộc, là kim chỉ nam cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta tiếp tục đấu tranh xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Mai Thắng

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN