Tuyên truyền Đề án 343 vai trò của kênh truyền thông

14/11/2014 - 08:05


Ngày càng có nhiều sân chơi để phụ nữ thể hiện bản thân

Từ năm 2011 đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức được 7 lớp tập huấn Tiểu đề án 3 về “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước trên lĩnh vực thông tin và truyền thông” giai đoạn 2010- 2015 cho các đối tượng là cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên…Qua các lớp tập huấn đã giúp cho đội ngũ này nắm bắt được chủ trương, mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức người phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước. Bên cạnh đó, Sở cũng đã biên soạn các tài liệu, tờ rơi để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả hơn.
Sở cũng đã chỉ đạo các cơ quan báo chí, website, các đài truyền thanh cấp huyện, xã tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Riêng Tạp chí Lao động Bình Dương trong thời gian qua đã tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, phản ánh tinh thần phấn khởi của chị em thông qua các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10, cũng như tuyên truyền các phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam đến cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ, trong đó đặc biệt chú trọng đến đối tượng là CNLĐ làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của giới nữ trong sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước.
Ông Lê Minh Khánh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương cho biết, các cơ quan báo chí, website, các đài truyền thanh cấp huyện, xã đã tập trung tuyên truyền Đề án 343 theo đúng tinh thần chỉ đạo, nêu bật được giá trị đạo đức truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam được xây dựng, giữ gìn và phát huy qua nhiều thế hệ, nhiều giai đoạn phát triển của đất nước. Trong năm 2015, Sở sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh BD về triển khai Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước” tỉnh Bình Dương giai đoạn 2010- 2015. Tuy nhiên, do đội ngũ cán bộ các đài truyền thanh cấp xã luôn thay đổi nên đã ít nhiều ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền, mặt khác là do kinh phí còn hạn hẹp là những khó khăn cho công tác tuyên truyền đề án.

Thảo Nguyên
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN