Ứng dụng KHKT vào sản xuất thành công vượt bậc

15/10/2014 - 08:32

 


Máy cắt cánh quạt tự động vừa được đưa vào sản xuất
 

Việc đưa ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất là một hướng đi đúng nhưng đòi hỏi phải có vốn lớn, ngoài việc phát huy nội lực, năm 2009 công ty đã được Sở Khoa học công nghệ môi trường cho vay 2 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi để đầu tư đổi mới công nghệ. Bên cạnh đó nhiều kỹ sư vừa làm vừa nghiên cứu khoa học để áp dụng vào thực tiễn sản xuất. Điển hình trong phong trào này có ông Lưu Trí, hiện nay là Giám đốc, ông vừa làm quản lý, vừa nghiên cứu khoa học. Năm 2007, đề tài cải tiến khoa học kỹ thuật cho sản phẩm hút bụi trong ngành may mặc xuất khẩu của ông đã được Tổng LĐLĐ Việt Nam cấp bằng Lao động sáng tạo.
Vượt lên những khó khăn thử thách, Công ty Nghệ Năng đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại cho ra đời các sản phẩm chất lượng cao giảm được giá thành sản phẩm duy trì, ổn định sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường nội địa, hướng tới xuất khẩu sang các nước ASEAN. Đó là hướng đi đúng cần phát huy.

Như Anh
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN