Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh Bình Dương sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm

13/06/2019 - 15:18

(LĐBD) - UBKT LĐLĐ tỉnh Bình Dương sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2019. UBKT CĐ các cấp đã truy nộp về cấp trên cơ sở hơn 2,5 tỉ đồng, kiểm tra 134 CĐCS có dấu hiệu vi phạm.

Ông Nguyễn Đình Khánh-P. Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương phát biểu chỉ đạo hội nghị

Ông Nguyễn Đình Khánh - PCT LĐLĐ tỉnh Bình Dương chủ trì hội nghị. 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp đã tham mưu cho Ban chấp hành , Ban thường vụ kiểm tra việc chấp hành điều lệ Công đoàn Việt Nam ở 1.049 đơn vị, tăng 578 đơn vị so với cùng kỳ năm 2018.

UBKT CĐ các cấp đã kiểm tra 1.064 đơn vị về thu, phân phối, quản lý và sử dụng tài chính CĐ. Qua đó truy nộp về cấp trên cơ sở hơn 2,5 tỉ đồng. Đặc biệt, UBKT CĐ các cấp đã kiểm tra 134 CĐCS có dấu hiệu vi phạm không tổ chức họp công đoàn, họp BCH, họp BTV, không công khai tài chính theo định kỳ... và kiến nghị, yêu cầu các CĐCS vi phạm thực hiện đúng quy định của pháp luật và tổ chức CĐ. 
UBKT CĐ các cấp đã tham mưu cho BCH, BTV CĐ tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo. Cụ thể, CĐ các cấp đã tiếp 281 lượt đoàn viên, CNLĐ. Nhận 265 đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tham gia giải quyết 247 đơn, thư... Qua đó giúp 32 trường hợp được trở lại làm việc, 15 trường hợp hạ mức kỷ luật và 445 trường hợp được hưởng các quyền lợi khác với tổng số tiền trên 4,5 tỉ đồng. . 
Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Đình Khánh biểu dương kết quả đạt được của hoạt động UBKT CĐ các cấp trong 6 tháng qua.

Ông Nguyễn Đình Khánh đề nghị 100% UBKT CĐ các cấp xây dựng kế hoạch kiểm tra tài chính đồng cấp theo Nghị quyết Đại hội CĐ tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2018-2023. Tổ chức tập huấn cho cán bộ UBKT cấp trên cơ sở và CĐCS trực thuộc về các quy định của công tác kiểm tra CĐ trong tình hình mới. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, công tác thành lập CĐ, phát triển đoàn viên, việc triển khai chủ trương, pháp luật, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và CĐ đến đoàn viên và NLĐ... 

 Khánh Phong

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN