Ủy ban kiểm tra TLĐLĐVN: Đánh giá cao kết quả hoạt động của công đoàn tỉnh Bình Dương

24/10/2014 - 10:07

Tại buổi làm việc, đoàn đã khảo sát về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn” và giám sát việc giao kế hoạch tài chính năm 2013 và 9 tháng của năm 2014 làm cơ sở cho việc giao kế hoạch tài chính năm 2015.

Tại buổi làm việc, LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm tra và tài chính công đoàn năm 2013 và 2014, những thuận lợi, khó khăn mà LĐLĐ tỉnh Bình Dương đang gặp phải cùng một số giải pháp, kiến nghị. LĐLĐ tỉnh Bình Dương cũng đã kiến nghị một số vấn đề trong công tác giao chỉ tiêu tài chính. Theo đó, căn cứ vào quyết toán thu của năm trước năm liền kề để giao kế hoạch tài chính cho năm sau. Nếu căn cứ vào số lao động, quỹ tiền lương đóng BHXH bình quân của toàn khu vực thì rất khó hoàn thành dự toán đối với những LĐLĐ địa phương có đông CNLĐ, khu vực ngoài nhà nước.
Kết luận tại buổi làm việc, ông Đỗ Xuân Học cùng các thành viên trong đoàn đã đánh giá cao báo cáo của LĐLĐ tỉnh Bình Dương, phản ảnh đầy đủ các nội dung, số liệu theo yêu cầu. Qua đây, đoàn khảo sát cũng nắm được những thuận lợi, khó khăn của tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Đối với một tỉnh có đông CNLĐ, đa dạng loại hình SXKD như Bình Dương, tuy nhiên công tác thu, quản lý, phân cấp tài chính công đoàn được thực hiện rất tốt; công tác kiểm tra, giám sát đạt chất lượng. Đoàn khảo sát cũng đã ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của LĐLĐ tỉnh Bình Dương để tổng hợp trình đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN xem xét và có hướng giải quyết trong năm 2015.

PV

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN