Vai trò của CĐCS được phát huy hiệu quả

26/08/2015 - 02:16

Đánh giá lại hoạt động công đoàn nhiệm kỳ qua ông Nguyễn Văn Phú, Chủ tịch CĐCS công ty đã thông qua báo cáo của BCH CĐCS, tình hình CNLĐ và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2013-2015. Với sự nỗ lực của Ban Chấp hành công đoàn, CĐCS công ty đã có nhiều hoạt động thiết thực góp phần chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, góp phần cùng công ty phát triển.
Ông Phú cũng cho biết: “Trong nhiệm kỳ qua, BCH đã tích cực phối hợp, tham mưu, tham gia cùng lãnh đạo công ty xây dựng được mối quan hệ lao động hài hòa giữa lợi ích tập thể NLĐ và NSDLĐ, quyền và các chế độ phúc lợi của NLĐ luôn gắn liền với hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị, đáp ứng được nhu cầu nguyện vọng của NLĐ. BCH công đoàn công ty thường xuyên vận động anh chị em CNLĐ rèn luyện nâng cao tay nghề, chấp hành nội quy công ty. 100% ĐVCĐ tham dự lớp tập huấn về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT… được phát động thường xuyên đã tạo nên nhiều sân chơi lành mạnh bổ ích cho NLĐ”.
Hàng năm BCH đều xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động cụ thể, phân chia công việc cho các thành viên trong BCH rõ ràng, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Phương thức hoạt động ngày càng đổi mới, linh hoạt, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của BCH CĐCS. Thường xuyên đảm bảo duy trì việc sinh hoạt định kỳ mỗi tháng 01 lần, thông qua buổi sinh hoạt đã giúp BCH kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của NLĐ, từ đó làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo công ty kịp thời giải đáp mọi vướng mắc của CNLĐ.
Công tác tham gia xây dựng Đảng được chú trọng. Nhiệm kỳ qua, BCH đã tích cực xem xét và giới thiệu cho chi bộ 03 đoàn viên ưu tú tham gia học lớp nhận thức về Đảng do Đảng Ủy khối tổ chức, đạt 100% so với Nghị quyết. Kết quả đánh giá, xếp loại tập thể và cá nhân của CĐCS đều vượt chỉ tiêu so với kế hoạch Nghị quyết Đại hội công đoàn đề ra.
Nhiệm kỳ tới, Ban chấp hành Công đoàn công ty tiếp tục phát huy vai trò của công đoàn, tập trung xây dựng đời sống văn hóa cho CNLĐ, phát động các phong trào thi đua, thực hiện tốt các chế độ chính sách cho NLĐ…Tiếp tục triển khai Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/05/2011 của Bộ chính trị về việc tổ chức, vận động CBCNVC “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Đại hội cũng đã bầu ra BCH CĐCS nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Nguyễn Văn Phú tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch CĐCS. BCH CĐCS Công ty Giấy Vĩnh Phú cũng đã đề ra khẩu hiệu hành động cho nhiệm kỳ 2015-2020 là: “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới sáng tạo vì quyền và lợi ích của người lao động, vì sự phát triển bền vững của Công ty Giấy Vĩnh Phú”.

HƯNG HÀ
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN