Thương lượng và ký thỏa ước lao động tập thể:

Vai trò và quyền của công đoàn cấp trên cơ sở

08/06/2019 - 09:46

Tăng cường sự thương lượng, thỏa thuận giữa các bên trong quan hệ lao động (LĐ) là điều các bên tham gia quan hệ LĐ đang hướng tới. Do đó, Công đoàn (CĐ) cần thực hiện tốt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa việc thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) nhằm giữ được đoàn viên hiện có, thu hút thêm đoàn viên mới, củng cố vững chắc vị trí của tổ chức CĐVN trong quan hệ LĐ, trong hệ thống chính trị nước ta.

Nhiều nơi đã đưa giá trị bữa ăn ca của CNLĐ từ 15.000 đồng trở lên vào thỏa ước lao động tập thể.Ảnh: A.T

Cán bộ CĐ cấp trên cơ sở phải thực sự tâm huyết

Đó là một trong những bài học kinh nghiệm của CĐ Khu công nghiệp Đồng Nai trao đổi tại Đại học XII CĐVN vừa qua. Theo đó, CĐ KCN tỉnh Đồng Nai có 394 CĐCS với 212.162 đoàn viên/224.177 LĐ. Vượt qua khó khăn, rút kinh nghiệm từ việc thí điểm nâng cao chất lượng TƯLĐTT, đã có 311 TƯLĐTT được ký kết trong tổng số 388 doanh nghiệp có CĐCS, đạt 80,2%, trong đó 54,4% xếp loại A và B. Dù chưa đạt 100% TƯLĐTT được ký kết theo quy trình mới nhưng nhiều bản TƯLĐTT đã khắc phục được 4 điều không thật để đạt “Nội dung thật - Đối tác thật - Thương lượng thật - Thực hiện thật”.

Hơn thế, đã khắc phục được tình trạng quy trình xây dựng dự thảo nội dung thương lượng không xuất phát từ nguyện vọng, đề xuất của người lao động (NLĐ); quá trình thương lượng không có sự tham gia của NLĐ dẫn đến việc NLĐ cho rằng TƯLĐTT không phải là của họ mà là của Ban chấp hành (BCH) CĐ. Một số TƯLĐTT điển hình có chất lượng tốt như của Cty TaeKwang Vina, Cty Mabuchi Motor VN, Cty Toptex,... Trong đó, nhiều bản TƯLĐTT phải trải qua nhiều phiên thương lượng, thậm chí thời gian thương lượng với người sử dụng LĐ kéo dài nhiều tháng mới thành công và ký kết được.

Thực tế cho thấy, để đạt được kết quả trên, cần có cán bộ CĐ cấp trên cơ sở thực sự tâm huyết, có năng lực, có phương pháp làm việc, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, luôn bên cạnh và đồng hành cùng BCH CĐCS. Cán bộ CĐ cấp trên cơ sở phải dám đi trước, làm trước những vấn đề mới, vấn đề phát sinh từ thực tiễn để rút kinh nghiệm, đề xuất sửa đổi, bổ sung pháp luật. Phải chọn đơn vị để thực hiện thí điểm, kịp thời rút kinh nghiệm kết quả làm được và tổ chức triển khai nhân rộng ra các CĐCS khác.

Còn cán bộ CĐ từ tổ trưởng trở lên phải được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác CĐ, kỹ năng đối thoại và thương lượng tập thể. Cán bộ chủ chốt CĐCS (chủ tịch, phó chủ tịch) phải nhiệt tình, tâm huyết, có năng lực, đủ bản lĩnh thực hiện nhiệm vụ CĐ. Đặc biệt, phải có uy tín đối với NLĐ, thật sự là đại diện của NLĐ, nói được tiếng nói của NLĐ, được đoàn viên và NLĐ tín nhiệm lựa chọn.

Một kinh nghiệm nữa là tạo được mối quan hệ hợp tác với cơ quan quản lý nhà nước, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm nhằm tạo sự đồng thuận đối với các nội dung và cách làm mới mà pháp luật chưa quy định hoặc quy định chưa rõ (ví dụ hiện Ban quản lý các KCN không nhận các bản TƯLĐTT sao chép lại pháp luật, không thực hiện đầy đủ quy trình thương lượng tập thể).

Đề nghị sớm ban hành Luật tố tụng lao động

Dù đạt được những kết quả nhất định và có thể coi là quan trọng trong thương lượng tập thể, ký kết TƯLĐTT nhưng CĐ KCN Đồng Nai còn gặp một số khó khăn. Từ thực tế những khó khăn mang tính chất phổ biến đó, CĐ KCN Đồng Nai kiến nghị Quốc hội sớm ban hành Luật tố tụng LĐ nhằm tạo cơ sở pháp lý trong việc phát huy sức mạnh của tập thể LĐ nhằm nâng cao chất lượng thương lượng tập thể cũng như về trình tự của pháp luật để giải quyết trường hợp thương lượng tập thể không thành.

Bộ Luật Lao động cần sớm sửa đổi, bổ sung hoặc Chính phủ ban hành Nghị định quy định về vai trò và quyền của CĐ cấp trên cơ sở tham gia trực tiếp cùng với CĐCS trong thương lượng tập thể và ký kết thỏa ước. Cần có các quy định và chế tài đủ mạnh hoặc CĐCS tổ chức các hành động tập thể (không phải là đình công) nếu quá trình thương lượng khó khăn, doanh nghiệp cố tình dây dưa, né tránh, kéo dài thời gian thương lượng. Chính phủ cũng cần sớm ban hành hướng dẫn chi tiết thực hiện Khoản 1 Điều 73 Bộ luật Lao động năm 2012 về hình thức TƯLĐTT khác nhằm giúp cho việc ký kết TƯLĐTT nhóm doanh nghiệp thuận lợi hơn.

Theo laodong.vn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN