Thị xã Thuận An, Bình Dương:

Việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em tăng đáng kể

16/05/2018 - 15:21

(LĐBD) - Thời gian qua, Ban ATGT TX.Thuận An tỉnh BD đã tăng cường chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và Công an thị xã thực hiện một cách đồng bộ quy định về đội mũ bảo hiểm cho trẻ em.

Qua đó, đã tổ chức tuyên truyền 13 cuộc về việc đội MBH cho trẻ em trong trường học, có gần 2.800 người tham dự.

Tuần tra, kiểm soát theo chuyên đề đội MBH

Ngành chức năng tổ chức 12 ca tuần tra, kiểm soát theo chuyên đề, phát hiện nhắc nhở 326 trường hợp học sinh dưới 14 tuổi không đội MBH...    

Nhờ các biện pháp trên, tình hình đội MBH cho trẻ em trên địa bàn thị xã đã có nhiều chuyển biến tích cực, tăng đáng kể số học sinh có ý thức đội MBH khi tham gia giao thông.

    Sông Vân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN