Viết tiếp "Một cây làm chẳng nên non"

19/09/2016 - 02:01

Nếu kết hợp nhau với mục đích làm việc xấu thì tiếng Việt thường dùng các từ như là kết bè kết cánh, thông đồng, lập phe nhóm… dù bản chất đều là đoàn kết.  (Tiếng Việt thật phong phú và rạch ròi). Thực tế là những kẻ xấu như trộm- cướp, tham ô, tham nhũng… của Nhân dân đều có băng nhóm, bao che, liên kết, ăn chia với nhau. Những kẻ yếu cũng thường dựa vào nhau, ủng hộ nhau để tạo nên một sức mạnh tồn tại. Kết hợp lại để có sức mạnh với mục đích làm việc xấu nhưng sự đoàn kết này đáng bị lên án, chê trách. Những người tốt, người vì công việc chung có mục đích giúp đời, giúp xã hội tốt hơn… thì cũng đoàn kết và  sự đoàn kết này là đáng tôn trọng, khen ngợi. 

 
Người xưa có câu, “cứu cánh biện minh cho phương tiện”. Cứu cánh là mục đích (mục tiêu lớn nhất của việc làm) là quan trọng nhất, còn phương tiện, chỉ là cách làm, là giải pháp để đạt mục đích. Do vậy, dùng phương tiện, giải pháp, cách làm nào không quan trọng mà quan trọng là mục đích của cách làm đó để làm gì, mục đích đó tốt hay xấu. Lịch sử đã chứng minh, nếu cứu cánh- mục đích tốt, hợp với đạo lý con người, hợp với lẽ phải thì phương tiện- đoàn kết sẽ thành công, dù trải qua nhiều khó khăn. Lấy ví dụ, mục đích cao nhất của Bác Hồ và Đảng là giúp dân giúp nước thoát khỏi nạn nô lệ của thực dân Pháp... nên Bác Hồ và Đảng đã thành lập mặt trận Việt Minh, đoàn kết sức mạnh của toàn dân vì mục đích cứu dân cứu nước nên sự đoàn kết này rất đáng tôn trọng. Ngược lại, cùng thời kỳ này, thực dân Pháp cũng tập hợp sức mạnh của quân đội Pháp, huy động thêm sức mạnh của các nước thuộc địa của Pháp lúc đó như Maroc, Algeria... nhằm mục đích chiếm lại nước ta, nô lệ dân ta. Như vậy, sự đoàn kết này đáng bị lên án, có mục đích xấu, nên cuối cùng đã thất bại dù Pháp đã đô hộ Việt Nam gần 100 năm (tính từ 1858 đến năm 1954). Ví dụ khác, lịch sử Pháp không thể quên những người lao động Pháp đã đoàn kết, và chiến đấu gian khổ, hy sinh nhiều xương máu trong cuộc cách mạng 10 năm mới lật đổ được chế độ phong kiến. (Cách mạng Pháp 1789- 1799). Còn Hoa Kỳ, sau khi tuyên bố độc lập (1776), đến năm 1860, tổng thống Abraham Lincoln đã đoàn kết 25 tiểu bang Hoa Kỳ để chống lại 11 tiểu bang miền Nam Hoa Kỳ đã ly khai khỏi Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, do muốn  giữ lại chế độ chiếm hữu nô lệ đầy bất công và tủi nhục của nhân loại. Abraham Lincoln đã mất khoảng 4 năm mới đánh thắng phe ly khai (Nội chiến Hoa Kỳ 1861–1865) và chấm dứt chế độ nô lệ tại Hoa Kỳ, dù mục đích của ông và các đồng sự là tốt, là hợp đạo lý.
 
Như vậy, thực tế là kẻ xấu hay người tốt đều dùng phương tiện như nhau là đoàn kết, kết hợp nhau lại để tạo nên sức mạnh của phe Thiện và phe Ác. Chân lý là Thiện thắng ác, nhưng không dễ dàng. Có những thời gian rất dài, các ác, kẻ xấu, kẻ tham lam, kẻ tham nhũng… ngự trị, đè bẹp cái thiện, đàn áp những người tốt. Tuy nhiên, do bản chất cái ác không được đa số đồng tình, không hợp lòng dân nên sớm muộn gì cái ác- kẻ xấu cũng bị tiêu diệt. Do vậy, những người tốt với mục đích tốt cần phải liên kết nhau lại để chống lại kẻ xấu. Cha ông ta có câu, “người ngay lo chi đường cày”, nghĩa là mình làm việc với mục đích tốt thì không sợ dèm pha, chống đối, sớm muộn gì rồi đa số mọi người sẽ ủng hộ mình.
 
NGUYỄN TẤN MÂN
Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN